Gemeentelijke onderscheiding

Naam verwerking: 
Gemeentelijke onderscheiding
Gemeente: 
Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Bestuurssecretariaat
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het door het college waarderen van een persoon met maatschappelijke verdiensten d.m.v. een gemeentelijke onderscheiding of een kinderlintje
Betrokkenen: 
kandidaat, indiener
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Ontvangers: 
Burgemeester en wethouders
Bewaartermijn: 
tot 1 jaar na uitreiking
Verwerker: 
nee