Gemeente Purmerend investeert zelf in ruim 100 tijdelijke woningen

Publicatiedatum: 
20 Mar 2018

Dit jaar gaat de gemeente zelf ruim honderd tijdelijke woningen realiseren op vier locaties in de stad. Met dit initiatief hoopt de gemeente de druk op de woningmarkt wat te verzachten. De woningen zijn bedoeld voor Purmerenders, die met spoed een woning nodig hebben. De aangewezen locaties zijn het Karekietpark, de Etserstraat, de Westerweg 69 en de Kanaaldijk. Het college investeert negen miljoen euro in dit project.
 
Het is aan de nieuwe gemeenteraad om tijdens de eerste raadsvergadering op 26 april 2018 een besluit te nemen over het voorstel.

Voor wie zijn de woningen?

De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van Purmerend, die om wat voor reden dan ook op korte termijn tijdelijke huisvesting nodig hebben. De definitieve voorwaarden en manier van toewijzen worden nader uitgewerkt en op een later moment gecommuniceerd.

De locaties

Etserstraat - De locatie is gemeentelijk eigendom en ligt in de wijk Purmer-Noord. Op dit moment staat er een oud schoolgebouw, welke gesloopt gaat worden. Er worden, voor maximaal 10 jaar, tussen de 28 en 31 tijdelijke woningen geplaatst, afhankelijk van de variant waarvoor wordt gekozen. Ook worden ongeveer 22 parkeerplaatsen en een speelvoorziening gerealiseerd.
 
Kanaaldijk - De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in Kop van West. Het perceel is onbebouwd en heeft een woonbestemming. Op de locatie kunnen 21 tijdelijke woningen worden geplaatst, in drie lagen gestapeld. Er worden een aantal bezoekersparkeerplaatsen bij gerealiseerd.

Karekietpark - De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in de wijk Overwhere. Op de locatie staat een verouderd schoolgebouw. Op de locatie worden 44 tijdelijke woningen geplaatst, in twee lagen gestapeld, verdeeld over twee bouwblokken. Evenwijdig aan de woningen worden 30 nieuwe parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd.

Westerweg 69 - De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen ten noorden van Baanstee-Noord. Op de locatie staan een stolpboerderij en enkele schuren. De bijgebouwen worden gesloopt en daar worden 25 woningen geplaatst, twee blokken van 8 woningen en een blok van 9 woningen (1 laag). Bij de woningen worden 18 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Informatie

De gemeente gaat de komende tijd met omwonenden en andere betrokkenen in gesprek over de ontwikkelingen. Zo kunnen mensen op dinsdag 20 maart tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen in het Kinder- en Tienercentrum Riekstraat (locatie: Riekstraat 21) en in Wijkcentrum De Inval (Karekietpark 16) om in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente over deze plannen.