Geheimhouding persoonsgegevens

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt welke persoonsgegevens instanties ontvangen van de gemeente waar u staat ingeschreven. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen. Lees bij 'Wat u moet weten' in welke gevallen het wel mogelijk is om geheimhouding van uw gegevens aan te vragen. U kunt geheimhouding persoonsgegevens op de volgende manieren aanvragen:

Bij balie burgerzaken:

maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur

donderdag van 18.00 tot 20.00 uur

vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Wat u moet weten

In enkele gevallen is het wel mogelijk om geheimhouding van uw gegevens aan te vragen. Het gaat dan om informatie die verstrekt wordt aan:

  • verplichte vrije derden (zoals curatoren of advocaten voor het opstellen van dagvaardingen)
  • vrije derden; niet commerciële instellingen zoals verenigingen die subsidie krijgen van de gemeente of stichtingen met een maatschappelijk doel
  • de SILA: stichting interkerkelijke ledenadministratie. Een verzoek om geheimhouding voor de SILA betekent niet dat de inschrijving in hun register automatisch wordt beëindigd. U moet zelf het kerkgenootschap verzoeken uw persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen

Meenemen

een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)