Gehandicaptenparkeerplaats

Naam verwerking: 
Gehandicaptenparkeerplaats
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
informatie t.b.v. aanvragen/ wijzigen (kenteken) en beeëndigen van een gehandicapten parkeerplaats
Betrokkenen: 
aanvrager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, rijbewijs, kentekenbewijs auto
Herkomst: 
Aanvrager, BRP
Ontvangers: 
team WMO, Team FA, Team VBA, Team stadsbeheer, team juridische en veiligheidszaken, Team communicatie, rechtbank, politie
Bewaartermijn: 
Tot 5 jaar na afloop geldigheid. Bij afwijzing 1 jaar
Verwerker: 
Centric