Gehandicaptenparkeerplaats

Wat u moet weten

 • De geldigheid van de gehandicaptenparkeerplaats is gekoppeld aan de geldigheidsduur van de aan u toegekende gehandicaptenparkeerkaart. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook houders van een gehandicaptenparkeerkaart passagier in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen met een parkeerschijf 3 uur onbetaald parkeren op een betaalde parkeerplaats (met of zonder bord 'algemene gehandicapten parkeerplaats') in de binnenstad.
 • Gehandicaptenparkeerkaart en parkeerschijf moeten goed zichtbaar achter de voorruit liggen.
 • Het beleid ten aanzien van het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats is lokaal bepaald. Als u het niet eens bent met de beschikking kunt u bezwaar aantekenen. Hoe dat werkt staat onderaan de schriftelijke beschikking.

Voorwaarden

 • u in bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder (GPK-B); en
 • er geen bezwaren van verkeerstechnische aard zijn voor de aanleg; en
 • als u niet beschikt over een eigen garage of parkeergelegenheid op eigen erf; en
 • als het complex waar u woont niet beschikt over eigen parkeerplaatsen.

Bezwaar buren of andere omwonenden

Wanneer u voor een gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking komt, dient u er rekening mee te houden dat buren of andere belanghebbenden de gelegenheid krijgen bezwaar aan te tekenen tegen het aanleggen van de plaats.

Kosten

 • Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - € 211,00
 • Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats - € 133,00
 • Wijzigen kenteken - € 45,51

Aanvragen

Als u in aanmerking wilt komen voor een gehandicaptenparkeerplaats neemt u contact op met het Loket Wmo. U krijgt een aanvraagformulier thuis gestuurd.

Zodra u het formulier heeft ingevuld en teruggestuurd wordt advies aangevraagd bij het team Verkeer, Toezicht en Handhaving van de gemeente en bij de Politie. Er wordt o.a. gekeken hoe de parkeerdruk is in uw buurt en of de verkeerssituatie ter plekke de aanleg van een GPP toelaat. Als geen bezwaar bestaat tegen de aanleg wordt de parkeerplaats binnen een aantal weken aangebracht.