Gehandicaptenparkeerkaart

Naam verwerking: 
Gehandicaptenparkeerkaart
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
informatie t.b.v. aanvragen voor het afgeven en verlengen van een gehandicapten parkeerkaart
Betrokkenen: 
aanvrager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, rijbewijs
Herkomst: 
Aanvrager, BRP
Ontvangers: 
team WMO, Team FA, Treve advies, team juridische en veiligheidszaken
Bewaartermijn: 
5 jaar na afloop van de geldigheid van de gehandicapten parkeerkaart
Verwerker: 
Centric