Duurzaamheidslening

Naam verwerking: 
Duurzaamheidslening
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Overeenkomst
Doel: 
informatie t.b.v. aanvraag duurzaamheidslening
Betrokkenen: 
aanvrager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN
Herkomst: 
Aanvrager, BRP
Ontvangers: 
Team WMO, Team FA, Ruimtelijk Domein
Bewaartermijn: 
tot 5 jaar na beeindiging
Verwerker: 
nee