Duurzaamheidslening

Hoe werkt het

De gemeente biedt onder bepaalde voorwaarden een lening van maximaal € 25.000,00 om deze energiebesparende maatregelen te financieren.

 • U doet eerst de aanvraag online bij de gemeente.
 • Wij controleren of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet.
 • Daarna ontvangt u van ons een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief.
 • Met de toewijzingsbrief dient u de aanvraag voor de lening online in bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
 • Zijn de werkzaamheden klaar? Dan meldt u het project gereed bij de gemeente door een e-mail te sturen naar sebm@Purmermerend.nl.
  De gemeente geeft dan door aan het SVn dat het bouwkrediet kan worden afgesloten.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar en bewoner van een woning in Purmerend.

Bij de aanvraag dient u de volgende gegevens toe te voegen:

 • een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en de totale kosten alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden)
 • een opgave van een planning van de uitvoering van de werkzaamheden
 • indien aanwezig, een kopie van de samenvatting van een maatwerkadvies
 • een kopie paspoort

Voor welke maatregelen

Maatregelen waarvoor een duurzaamheidslening kan worden verkregen.

a) dakisolatie
b) duurzame ventilatie**
c) energielabel actualiseren*
d) gasafsluiting*
e) gevelisolatie
f)  groene daken
g) kleinschalige windturbine
h) lage temperatuur verwarmingsinstallatie
i)  maatwerkadvies voor verduurzamen woning*
j)  raamisolatie
k) regenwaterberging*
l) aansluiting op collectief warmtenet
m) vloerisolatie
n) warmtepomp
o) warmte koude opslag installatie
p) warmte terug win installatie
q) zonnepanelen***
r) zonneboiler

* Uitsluitend in combinatie met één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen.

** Uitsluitend in combinatie met isolerende duurzaamheidsmaatregelen.

*** Van het leenbedrag dat u declareert bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) wordt bij een zonnepaneelsysteem het btw-bedrag afgetrokken. Het verschil tussen het leenbedrag en de factuur (btw) wordt door u betaald aan de leverancier. Het btw-bedrag zal te zijner tijd aan u door de belastingdienst worden overgemaakt, mits u (of de leverancier) daar bij de belastingdienst een aanvraag voor heeft gedaan.

Bij elke duurzame maatregel waar gelijktijdig een subsidie aanvraag voor loopt wordt het subsidiebedrag afgetrokken van het te lenen bedrag.

Let op

Indien u naast het aanvragen van een duurzaamheidslening ook subsidie voor dezelfde voorziening heeft aangevraagd houdt u er dan rekening mee dat van het leenbedrag dat u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) declareert, het (eventueel) reeds toegekende subsidiebedrag wordt afgetrokken.

Het verschil tussen het leenbedrag en de factuur (subsidiebedrag) wordt door u betaald aan de leverancier.

Zodra wij de factuur, het ingevulde vaststellingsformulier, de aannemersverklaring én het bewijs van betaling aan de leverancier hebben ontvangen, wordt het subsidiebedrag op uw rekening overgemaakt.