Downloads

Bestandsinfo (samenvatting)oplopend sorteren Direct downloaden Categorie
Woonvisie wonen en leven
Woningmonitor 2021 wonen en leven
Visie op mobiliteit ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Visie leefbare stad 2040 ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, wonen en leven
Verslag proces en uitkomsten inspraak OV concessie 2019 verkeer en vervoer
Verordening BIZ Wormerplein arbeid en economie
Verordening BIZ Koemarkt arbeid en economie
Uitvoeringsagenda 2021-2022 economische visie Beemster & Purmerend arbeid en economie, sport en recreatie
Torenmolen varianten bijlage, wonen en leven
Stappenplan binnenwijkse ontwikkellocaties bijlage, wonen en leven
Standplaatsenbeleid 2012-2017 arbeid en economie
Schetsvarianten Riek- en Gaffelstraat bijlage, wonen en leven
Schetsvarianten Luitje Broekemastraat 35 bijlage, wonen en leven
Schetsvarianten Koggenland bijlage, wonen en leven
Regeling parkeergarage gemeente Purmerend verkeer en vervoer
Programmabegroting 2019 financien/belastingen, organisatie
Overeenkomst Warmtevoorziening Baanstee-Noord arbeid en economie
Onderzoek bewonersGlobaal Ontwikkelplan Wheermolen-Oost 2019 (Pdf) wijken, wonen en leven
Nota Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2016-2019 en aanvullingen 2020/2021 wonen en leven
Nota Parkeernormen 2016 verkeer en vervoer
Nota Omgevingskwaliteit 2020 ruimtelijke ordening
Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering ruimtelijke ordening, wonen en leven
Nota grondbeleid 2019 ruimtelijke ordening
Nota Gebiedsoverstijgende kosten Purmerend ruimtelijke ordening
Modelbrief verzoek gegevenswissing organisatie
Modelbrief rectificatieverzoek organisatie
Modelbrief inzageverzoek organisatie
Modelbrief dataportabiliteit organisatie
Modelbrief bezwaar organisatie
Modelbrief beperking verwerking organisatie
Klachtenregeling organisatie
Kadernota 2016 - 2019 financien/belastingen
Inventarisatie Kom A7 beschermde fauna bijlage, milieu
Hoogbouwvisie ruimtelijke ordening, wonen en leven
Groenplan Purmerend 2019-2022 milieu
Flora en fauna check Torenmolen bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Tarwestraat bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Riekstraat bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Overweersepolderdijk bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check L. Broekemastraat bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Koggenland bijlage, wonen en leven
Flora en Fauna check A. Jacobslaan bijlage, wonen en leven
Financieel meejarenperspectief 2015-2018 financien/belastingen
Evaluatie pilot Aardgasvrij (en de lessen voor de proeftuin) bijlage
Een succesvolle proeftuin - Uitvoeringsstrategie voor het vervolg 2020 bijlage
Economische visie 2021 arbeid en economie, politiek en bestuur
Draagvlakmeting BIZ Wormerplein arbeid en economie
Brief en onderzoek Koggenland 90 bijlage, wonen en leven
Bodemonderzoek Torenmolen 9 bijlage, wonen en leven
Bodemonderzoek Tarwestraat bijlage, wonen en leven
Bodemonderzoek Riekstraat bijlage, wonen en leven
Bodemonderzoek Koggenland - Luitje Broekemastraat bijlage, wonen en leven
Bodemkwaliteitskaart 2014-2019 milieu
Algemene voorwaarden Claxonate (20-11-2020) verkeer en vervoer