Downloads

Bestandsinfo (samenvatting)aflopend sorteren Direct downloaden Categorie
Bodemkwaliteitskaart 2014-2019 milieu
Bodemonderzoek Koggenland - Luitje Broekemastraat bijlage, wonen en leven
Bodemonderzoek Riekstraat bijlage, wonen en leven
Bodemonderzoek Tarwestraat bijlage, wonen en leven
Bodemonderzoek Torenmolen 9 bijlage, wonen en leven
Brief en onderzoek Koggenland 90 bijlage, wonen en leven
Collegewerkprogramma 2014-2018 politiek en bestuur
Draagvlakmeting BIZ Wormerplein arbeid en economie
Financieel meejarenperspectief 2015-2018 financien/belastingen
Flora en Fauna check A. Jacobslaan bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Koggenland bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check L. Broekemastraat bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Overweersepolderdijk bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Riekstraat bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Tarwestraat bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Torenmolen bijlage, wonen en leven
Groenplan Purmerend 2019-2022 milieu
Hoogbouwvisie ruimtelijke ordening, wonen en leven
Inventarisatie Kom A7 beschermde fauna bijlage, milieu
Jaarstukken 2016 financien/belastingen
Kadernota 2016 - 2019 financien/belastingen
Klachtenregeling organisatie
Modelbrief beperking verwerking organisatie
Modelbrief bezwaar organisatie
Modelbrief dataportabiliteit organisatie
Modelbrief inzageverzoek organisatie
Modelbrief rectificatieverzoek organisatie
Modelbrief verzoek gegevenswissing organisatie
Nota Gebiedsoverstijgende kosten Purmerend ruimtelijke ordening
Nota grondbeleid 2019 ruimtelijke ordening
Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering ruimtelijke ordening, wonen en leven
Nota Omgevingskwaliteit 2020 ruimtelijke ordening
Nota Parkeernormen 2016 verkeer en vervoer
Nota Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2016-2019 wonen en leven
Onderzoek bewonersGlobaal Ontwikkelplan Wheermolen-Oost 2019 (Pdf) wijken, wonen en leven
Overeenkomst Warmtevoorziening Baanstee-Noord arbeid en economie
Programmabegroting 2014-2017 financien/belastingen
Programmabegroting 2019 financien/belastingen, organisatie
Sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster 2019 arbeid en economie
Schetsvarianten Koggenland bijlage, wonen en leven
Schetsvarianten Luitje Broekemastraat 35 bijlage, wonen en leven
Schetsvarianten Riek- en Gaffelstraat bijlage, wonen en leven
Standplaatsenbeleid 2012-2017 arbeid en economie
Stappenplan binnenwijkse ontwikkellocaties bijlage, wonen en leven
Torenmolen varianten bijlage, wonen en leven
Verordening BIZ Koemarkt arbeid en economie
Verordening BIZ Wormerplein arbeid en economie
Verslag proces en uitkomsten inspraak OV concessie 2019 verkeer en vervoer
Visie leefbare stad 2040 ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, wonen en leven
Visie op mobiliteit ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Woningmonitor 2020 wonen en leven
Woonvisie wonen en leven