Downloads

Bestandsinfo (samenvatting) Direct downloaden Categorie
Draagvlakmeting BIZ Wormerplein arbeid en economie
Overeenkomst Warmtevoorziening Baanstee-Noord arbeid en economie
Verordening BIZ Koemarkt arbeid en economie
Standplaatsenbeleid 2012-2017 arbeid en economie
Verordening BIZ Wormerplein arbeid en economie
Draagvlakmeting BIZ Koemarkt arbeid en economie
Inventarisatie Kom A7 beschermde fauna bijlage, milieu
Financieel meejarenperspectief 2015-2018 financien/belastingen
Jaarstukken 2016 financien/belastingen
Kadernota 2016 - 2019 financien/belastingen
Programmabegroting 2014-2017 financien/belastingen
Bodemkwaliteitskaart 2014-2019 milieu
Inventarisatie Kom A7 beschermde fauna bijlage, milieu
Modelbrief dataportabiliteit organisatie
Modelbrief inzageverzoek organisatie
Klachtenregeling organisatie
Modelbrief rectificatieverzoek organisatie
Organogrammen organisatie
Modelbrief verzoek gegevenswissing organisatie
Modelbrief bezwaar organisatie
Modelbrief beperking verwerking organisatie
Collegewerkprogramma 2014-2018 politiek en bestuur
Nota planoverschrijdende ruimtelijke openbare faciliteiten ruimtelijke ordening
Welstandsnota 2011 ruimtelijke ordening
Nota Parkeernormen 2016 verkeer en vervoer
Nota Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2016-2019 wonen en leven
Beleidsregels Wonen boven winkels wonen en leven
Woonvisie wonen en leven