Downloads

Bestandsinfo (samenvatting) Direct downloaden Categorie
Bodemkwaliteitskaart 2014-2019 milieu
Collegewerkprogramma 2014-2018 politiek en bestuur
Draagvlakmeting BIZ Koemarkt arbeid en economie
Draagvlakmeting BIZ Wormerplein arbeid en economie
Financieel meejarenperspectief 2015-2018 financien/belastingen
Groenplan Purmerend 2019-2022 milieu
Inventarisatie Kom A7 beschermde fauna bijlage, milieu
Inventarisatie Kom A7 beschermde fauna bijlage, milieu
Jaarstukken 2016 financien/belastingen
Kadernota 2016 - 2019 financien/belastingen
Klachtenregeling organisatie
Modelbrief beperking verwerking organisatie
Modelbrief bezwaar organisatie
Modelbrief dataportabiliteit organisatie
Modelbrief inzageverzoek organisatie
Modelbrief rectificatieverzoek organisatie
Modelbrief verzoek gegevenswissing organisatie
Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering ruimtelijke ordening, wonen en leven
Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering ruimtelijke ordening, wonen en leven
Nota Parkeernormen 2016 verkeer en vervoer
Nota planoverschrijdende ruimtelijke openbare faciliteiten ruimtelijke ordening
Nota Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2016-2019 wonen en leven
Overeenkomst Warmtevoorziening Baanstee-Noord arbeid en economie
Programmabegroting 2014-2017 financien/belastingen
Programmabegroting 2019 financien/belastingen, organisatie
Programmabegroting 2019 financien/belastingen, organisatie
Sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster 2019 arbeid en economie
Standplaatsenbeleid 2012-2017 arbeid en economie
Verordening BIZ Koemarkt arbeid en economie
Verordening BIZ Wormerplein arbeid en economie
Verslag proces en uitkomsten inspraak OV concessie 2019 verkeer en vervoer
Welstandsnota 2011 ruimtelijke ordening
Woonvisie wonen en leven