Downloads

Bestandsinfo (samenvatting) Direct downloaden Categorie
Draagvlakmeting BIZ Koemarkt arbeid en economie
Draagvlakmeting BIZ Wormerplein arbeid en economie
Standplaatsenbeleid 2012-2017 arbeid en economie
Verordening BIZ Koemarkt arbeid en economie
Verordening BIZ Wormerplein arbeid en economie
Inventarisatie Kom A7 beschermde fauna bijlage
Financieel meejarenperspectief 2015-2018 financien/belastingen
Jaarstukken 2016 financien/belastingen
Kadernota 2016 - 2019 financien/belastingen
Programmabegroting 2014-2017 financien/belastingen
Bodemkwaliteitskaart 2014-2019 milieu
Klachtenregeling organisatie
Organogrammen organisatie
Collegewerkprogramma 2014-2018 politiek en bestuur
Coalitieakkoord 2014-2018 politiek en bestuur
Nota planoverschrijdende ruimtelijke openbare faciliteiten ruimtelijke ordening
Welstandsnota 2011 ruimtelijke ordening
Nota Parkeernormen 2016 verkeer en vervoer
Nota Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2016-2019 wonen en leven
Beleidsregels Wonen boven winkels wonen en leven
Woonvisie wonen en leven