Distribueren Basisregistratie Personen (BRP)

Naam verwerking: 
Distribueren Basisregistratie Personen (BRP)
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het faciliteren van binnengemeentelijke gebruikers in het verplicht gebruik maken van de gegevens uit de BRP bij de uitvoering van publieke taken.
Betrokkenen: 
inwoners
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, Reisdocumenten, kindgegevens, ouders
Herkomst: 
BRP
Ontvangers: 
overige binnengemeentelijke organisatieonderdelen
Bewaartermijn: 
Persoonsregistratie: 110 jaar, gegevensverstrekking binnen gemeente 5 jaar, gegevensverstrekking aan derden: 20 jaar
Verwerker: 
nee