Disciplinaire maatregel

Naam verwerking: 
Disciplinaire maatregel
Gemeente: 
Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Personeel en organisatie / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting
Doel: 
De medewerker die (meerdere keren) over de scheef gaat, na een verantwoordingstraject, een passende disciplinaire maatregel opleggen.
Betrokkenen: 
medewerkers gemeente Purmerend
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, salarisgegevens, functie
Ontvangers: 
leidinggevende, team P&O, betrokkene
Bewaartermijn: 
10 jaar na vervallen belang
Verwerker: 
nee