Detacheringen

Naam verwerking: 
Detacheringen
Gemeente: 
Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Personeel en organisatie / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting
Doel: 
Afspraken met een medewerker over detachering en de organisatie waarnaar de medewerker gedetacheerd wordt op een juiste wijze vastleggen en organiseren. Ervoor zorgdragen dat de gemeente de afgesproken betalingen verricht/ontvangt
Betrokkenen: 
medewerker, overige ondertekenaars
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, salarisgegevens, functie
Ontvangers: 
gedetacheerde medwerker, leidinggevende, team P&O, financiele administratie, werkgever waarnaar de medewerker wordt gedetacheerd
Bewaartermijn: 
tot 10 jaar na vervallen belang
Verwerker: 
nee