De N247 ondergronds? Denk mee!

Publicatiedatum: 
26 mei 2021
De provincie Noord-Holland en Dorpsraad Broek in Waterland onderzoeken of een onderdoorgang van de N247 bij Broek in Waterland mogelijk is. We nodigen inwoners en ondernemers uit de regio van harte uit om met ons mee te denken en praten. Meld u aan voor 8 juni.

Twee participatietrajecten

Adviesbureau Arcadis voert de vervolgstudie uit naar de mogelijke onderdoorgang in Broek in Waterland. Inwoners en ondernemers uit de regio kunnen meedenken in twee participatietrajecten, zogeheten ateliers. Een atelier richt zich op de eindfase, de andere op de periode tijdens de bouw van zo’n mogelijke onderdoorgang. U kunt zich tot 8 juni online aanmelden.

Programma bereikbaarheid

De vervolgstudie wordt uitgevoerd binnen het provinciale programma Bereikbaarheid Waterland. Hierbinnen werken de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Purmerend en Amsterdam samen met de provincie aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid binnen de regio Waterland.

Kijk voor meer informatie over de ateliers op de website Onderdoorgang N247. We zien u graag tijdens een van de bijeenkomsten en kijken uit naar uw waardevolle inbreng!

luchtfoto_broek_in_waterland_-_foto_pieter_franken.jpg

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Pieter Franken