Dataanalyse en management rapportages

Naam verwerking: 
Dataanalyse en management rapportages
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Beleidsonderzoek en Informatiemanagement / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang
Doel: 
Maken van statistieken en het doen van statistisch onderzoek
Betrokkenen: 
inwoners, anderen vebonden aan de gemeente
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Administratienummer, BSN, uitkeringsgegevens, woningbezit
Herkomst: 
Key2burgerzaken, GWS, GOUW belastingen
Ontvangers: 
medewerkers van de gemeente, inwoners, raadsleden, ondernemers
Bewaartermijn: 
1. Bij eenmalige vragen worden persoonsgegevens binnen twee maanden na afronding van het onderzoek verwijderd. 2. 1 januaribestanden (BRP, WOZ) blijven bestaan in anticipatie op onderzoeken waarbij historische gegevens nodig zijn.
Verwerker: 
nee