Crematies - facturering

Naam verwerking: 
Crematies - facturering
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Programmering en Planning / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het administratief verwerken van een crematie en het opstellen van een factuur
Betrokkenen: 
overledene, rechthebbende/belanghebbende
Persoonsgegevens: 
naam, geboorte- en overlijdensdatum, Geslacht, BSN, NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Handtekening, betaalgegevens
Herkomst: 
BRP
Ontvangers: 
team belastingen, steenhouwerij
Bewaartermijn: 
1 maand na afronding van het proces / sluiting van dossier
Verwerker: 
centric Gouw