Werken bij de gemeente Purmerend

Over Purmerend

Purmerend heeft een belangrijke functie op het gebied van zorg, cultuur en economie in de regio Waterland. Het is gelegen op 18 kilometer van Amsterdam en ligt middenin het natuurgebied Laag Holland en heeft 80.000 inwoners. Purmerend is een stad met ambities waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Andere manier van werken

De inwoners hebben andere verwachtingen van de gemeente dan 50 jaar geleden. De inwoner van nu wil gehoord en gezien worden en behandeld als individu. Dat vraagt om een andere manier van werken, minder standaard willen regelen en meer ruimte geven aan de inwoners en bedrijven om zelf de beste oplossing te zoeken.

De organisatie

Wij zijn een organisatie met ongeveer 700 medewerkers. Onze ambitie is om in 2018 als gemeentelijke dienstverlener te voldoen aan de veranderde verwachting van de inwoners.

Om hier aan te voldoen willen wij ‘van buiten naar binnen’ werken: de samenleving is het vertrekpunt en de gemeente bekijkt wat zij daaraan kan en moet toevoegen. Onze medewerkers gaan daarom meer en meer het werkveld in, leggen contact met inwoners en observeren. Er wordt minder gewerkt vanuit standaarden maar er wordt meer gezocht naar de meest optimale oplossing. Onze medewerkers zijn deze nieuwe manier van werken nog aan het ontdekken en dit zal niet gelijk van de ene op de andere dag vlekkeloos verlopen. Ze krijgen de ruimte om hiermee te experimenteren.

Van belang is dat onze medewerkers het lef hebben om op deze andere manier te gaan werken. Hierbij is het nodig om buiten de organisatiestructuur om samen te werken met die personen of instanties om de best mogelijke uitkomst voor de inwoners van Purmerend te realiseren.

Als organisatie doen we er alles aan om onze medewerkers hierin te faciliteren. Ons kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk), gebruik makend van nieuwe technologieën. Dit creëert nieuwe vormen van samenwerken, meer eigen verantwoordelijkheid, eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij doelbewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: omgevingsbewust, samenwerken en resultaatgericht.

Wil jij voor de inwoners van Purmerend werken?

Wij zoeken medewerkers die open en nieuwsgierig zijn, die zich er van bewust zijn dat de uitkomsten van handelen niet altijd op voorhand te voorspellen zijn en die goed gedijen in een omgeving die continue verandert en die het experiment omarmen. Vanzelfsprekend staat voor jou de inwoner van Purmerend centraal.

Onze organisatie bestaat uit een interessante mix van jonge aanwas en ervaren vaklui. Er heerst een informele sfeer en medewerkers hebben oog voor elkaar.

Vacatures

Alle nog niet vervulde vacatures staan op deze website. Mogelijk staat er nu geen geschikte vacature bij voor jou. Als je graag voor de inwoners van Purmerend wilt werken, kijk dan  wekelijks op deze website voor de nieuwste vacatures.