Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

18 februari 2013

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit.

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:

  1. dat het een kopie is
  2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
  3. de datum waarop u de kopie afgeeft én streep uw burgerservicenummer door.

Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken.

KopieID-app

Om hierbij te helpen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de KopieID-app ontwikkeld, waarbij je met je smartphone gemakkelijk een veilige kopie van je identiteitsbewijs kunt maken.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude