Disclaimer

De informatie op deze website wordt verzorgd en onderhouden onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie van de gemeente Purmerend. We doen er alles aan om deze actueel en juist te houden. Komt u iets tegen dat verouderd of incorrect is, dan kunt u dit melden.

De gemeente streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Binnen de website wordt verwezen naar niet-commerciele instellingen die van maatschappelijk belang zijn en waarvan de doelstellingen niet strijdig zijn met de wet en/of goede zeden en naar bedrijven die zich met nutsvoorzieningen (gas, licht, water, kabel e.d.) bezighouden, een uitvoerende taak verrichten op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling en portals (verzamelpagina's). De gemeente Purmerend is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

De gemeente Purmerend heeft het recht zonder opgave van redenen opname te weigeren of aangeboden teksten te bewerken en/of in te korten.

Gemeente Purmerend
Team Communicatie
Purmersteenweg 42
1440 AA PURMEREND
Telefoon: 0299 452452
Fax: 0299 452132