Collegewerkprogramma 2014-2018

In het collegewerkprogramma staan concreet de acties die het college zich voorneemt in de komende periode te doen, om de koers van het coalitieakkoord in te zetten. Voor de werkbaarheid hebben we het document opgesplitst in de hoofdstukken die u ook in de begroting zult tegenkomen.