Collega's van Handhaving doen verslag over bewogen Oudejaarsavond

Publicatiedatum: 
2 jan 2020
Onze collega's van handhaving hebben een bewogen Oudejaarsavond achter de rug. In dit verslag leest u wat zij hebben gedaan om vuurwerkoverlast zoveel mogelijk in te perken en hoeveel incidenten er dit jaar plaatsvonden.

De jaarwisseling is weer achter de rug en daarmee gelukkig ook het (meeste) vuurwerkoverlast. Hoewel wij de weken daarvoor ook optraden bij vuurwerkoverlast, hadden we vanaf vorige week vrijdag tot oudjaarsavond dagelijks een aantal collega’s vrijgemaakt om uitsluitend in te zetten op vuurwerkoverlast. De collega’s van het vuurwerkteam werkten deels in uniform en deels in burgerkleding. Zij maakten gebruik van fietsen en onopvallende dienstauto’s. Zij werkten, met name bij inbeslagname, samen met de politie.

Meldingen via de MijnGemeente App

Er werd verzocht om meldingen alleen via de MijnGemeente App te doen. De collega’s van het vuurwerkteam stonden aangemeld op een speciaal vuurwerk account. Daardoor konden zij op het moment dat er een melding gedaan werd, deze direct op hun smartphone zien en dus sneller op de melding reageren, waardoor de kans groter was dat ze de veroorzakers van de vuurwerkoverlast konden betrappen. Dit was een groot voordeel ten opzichte van vorige jaren. Toen kwam een melding eerst via andere kanalen binnen, zoals het KCC van de gemeente, de website of social media, en voordat de melding dan terecht kwam bij de collega’s op straat, was er al zoveel tijd overheen gegaan dat de daders al lang weg waren.

Het gebruik van de MijnGemeente App zorgde er voor dat er veel makkelijker gemeld kon worden. Dat hebben we geweten. Vanaf vorige week vrijdag tot Oudejaarsdag 18.00 uur zijn er 301 meldingen vuurwerkoverlast via de App gedaan. De collega’s hadden het dus erg druk.

Het resultaat van onze inzet

  • 22 bekeuringen uitgeschreven voor het te vroeg afsteken van vuurwerk
  • 10 HALT-verwijzingen voor het te vroeg afsteken van vuurwerk
  • 4 keer proces-verbaal in verband met aantreffen illegaal vuurwerk
  • Inbeslagname van een hoeveelheid illegaal vuurwerk, zoals zo’n 100 nitraten, 25 scorpio’s en een aantal stuks cobra 6 vuurwerk.

Veelgestelde vragen via social media                                      

  • Waarom de MijnGemeente App gebruiken en niet melden via een telefoonnummer?

Zie de uitleg hierboven. Het vuurwerkteam was meestal werkzaam buiten kantooruren. Het stadhuis en het klantcontactcentrum zijn dan telefonisch niet bereikbaar. Wij beschikken niet over een eigen telefooncentrale/centralist. Onze medewerkers zijn allen op straat en kunnen dan ook niet continu telefoontjes beantwoorden. Onze social media worden niet 24/7 bij gehouden, dus zijn meldingen via die kanalen niet actueel meer op het moment dat we ze lezen. Meldingen via de website worden ook door het klantcontactcentrum behandeld. Als een melding via het klantcontactcentrum komt, gaat er veel tijd overheen voordat wij actie kunnen ondernemen. 

Een ander voordeel van de MijnGemeente App is dat de meldingen direct worden geregistreerd in de backoffice van ons meldingssysteem (MOR), waardoor meldingen terug te lezen zijn, er analyses gemaakt kunnen worden ten behoeve van de inzet en er makkelijk rapportages zijn op te maken.

  • Ik heb een melding gemaakt, maar ik zie jullie niet?

Zoals aangegeven werkte een deel van ons vuurwerkteam in burgerkleding en werkte het team met onopvallende auto’s en fietsen. Het kan dus zijn dat wij er wel waren, maar dat dit niet opviel (en dat was de bedoeling). Eveneens hierboven aangegeven, was het erg druk. Hoewel de collega’s hun uiterste best deden om op de 301 meldingen te reageren, duurde het vanwege de drukte soms wat langer dan gewenst. In enkele van de gevallen lukte het ons helaas niet de melding in behandeling te nemen. Naast het reageren op de meldingen (reactief) werkte een deel van het team ook proactief. Men ging dan zelf op bekende overlastlocaties toezicht houden op en optreden tegen vuurwerkoverlast.

handhaving_oudejaarsdag.jpg

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Purmerend