Collectieve festiviteiten

Koningsnacht (26 april)
Koningsdag (27 april)
Harddraverij en hengstenbal (najaarsfeesten september)
Oudjaarsdag (31 december)

Tijdens collectieve festiviteiten zijn de geluid- en lichtvoorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) niet van toepassing. Het betreft festiviteiten die (collectief) vanuit de horeca-inrichtingen plaatsvinden. Evenementen, in de open lucht, vallen niet onder deze regeling.