Civielrechtelijke procedure

Naam verwerking: 
Civielrechtelijke procedure
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Juridische en Veiligheidszaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Overeenkomst, Toestemming
Doel: 
het regiseren van de civielrechtelijke procedure
Betrokkenen: 
procespartij: natuurlijk of rechtspersoon
Persoonsgegevens: 
NAW, BSN
Ontvangers: 
team juridische en veiligheidszaken, advocaat
Verwerker: 
ja