Checklist noodmaatregelen voor een VOF, NV of BV

Veel gestelde vragen

Heeft u personeel en kunt u geen salaris meer betalen?

U kunt een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie.

Heeft u minder omzet als direct gevolg van de coronamaatregelen?

U komt mogelijk in aanmerking voor een toelage van € 4000. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemingen kunt u deze toelage aanvragen.

Betaalt u vennootschaps-, omzet- of loonbelasting?

U kunt uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Hier leest u hoe dat moet: Belastingdienst.nl

Heeft u krediet of heeft u krediet nodig?

Qcredits geeft rentekorting kleine ondernemers op microkredieten en de overheid heeft de regeling Garantie Ondernemersfinanciering verruimt. Lees hier wat dat voor u betekent: website van de Rijksdienst voor Ondernemingen.

Heeft u een agrarisch bedrijf?

Het ministerie van EZ/ LNV heeft tijdelijke de borgstelling land- en tuinbouwbedrijven verruimd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemingen

Heeft u openstaande facturen bij de gemeente?


De gemeente betaalt uw factuur zo snel mogelijk. U hoeft geen actie te ondernemen.

Betaalt u Onroerend Zaakbelasting (OZB)?

U kunt uitstel van betaling aanvragen. Dat kan door een e-mail te sturen naar Invordering@Purmerend.nl  of te bellen met telefoonnummer (0299) 452 870.

Heeft u een betalingsachterstand bij de gemeente?

De gemeente stuurt tot 1 juni geen herinneringen of aanmaningen voor belastingen of heffingen. U hoeft verder geen actie te ondernemen.

Betaalt u precariorechten?

Dit hoeft u tot 1 juni niet te betalen. U ontvangt  geen aanslag. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Betaalt u een BIZ-bijdrage of reclamebelasting?

De gemeente is in overleg met het bestuur van de BIZ Koemarkt, BIZ Wormerplein en het Binnenstad Ondernemers Fonds (BOF). Op hun verzoek kan het innen van reclamebelasting of BIZ-bijdrage worden opgeschort. Ondernemers ontvangen hierover bericht van het bestuur.