Chatverslag informatiebijeenkomst 26 mei over de Kom A7

Onderstaande chatberichten vonden plaats tijdens de informatiebijeenkomst op 26 mei over de Kom A7.
Chat datum/tijd Bericht
Chat 1  
19:26:35 De commissie ARO en Gedeputeerde Staten hebben negatief gereageerd op de plannen die u nu laat zien. Dit project kan op deze manier niet gerealiseerd worden. U stelt dat het Beusebos binnenstedelijk is terwijl het gebied al in 2016 als buiten Bestaand Bebouwd Gebied is aangemerkt en onlangs nog door de Provincie als Landelijk gebied; wat is de reden waarom u tegen beter weten in dit plan voor bouwen in een bos wilt doorzetten terwijl de Natuurwet u ook in de weg staat?
19:29:01
Door het indienen van dit ontwerp bestemmingsplan, wetende dat u 2 maal
niet adequaat heeft gereageerd op de niet-binnenstedelijke status van het gebied EN dat het college meerdere malen de gemeenteraad heeft voorgehouden dat de Provincie akkoord was, en de raad dus stelselmatig verkeerd heeft geïnformeerd, slaat u een weg in waar u niet meer terug kunt. U schoffeert daarmee niet alleen de gemeenteraad maar ook de Provincie omdat u weet dat dit een hopeloze missie is. Bent u het met mij eens,
19:29:27
Door het indienen van dit ontwerp bestemmingsplan, wetende dat u 2 maal
niet adequaat heeft gereageerd op de niet-binnenstedelijke status van het gebied EN dat het college meerdere malen de gemeenteraad heeft voorgehouden dat de Provincie akkoord was, en de raad dus stelselmatig verkeerd heeft geïnformeerd, slaat u een weg in waar u niet meer terug kunt. U schoffeert daarmee niet alleen de gemeenteraad maar ook de Provincie omdat u weet dat dit een hopeloze missie is. Bent u het met mij eens,
19:31:39 Dag xxx, het gebied is bestaand stedelijk gebied volgens het landelijke Besluit ruimtelijke ordening en ligt binnen de bebouwde kom van Purmerend. De gemeente beschouwt het gebied daarom als bestaand stedelijk gebied.
19:35:12 In de toelichting van het bestemmingsplan wordt deze opvatting van de gemeente uitgebreider toegelicht.
19:49:29 Dag xxx, daar denkt de Provincie dus hemel anders over
19:49:53 heel dus
19:52:36 Door het indienen van dit ontwerp bestemmingsplan, wetende dat u 2 maal
niet adequaat heeft gereageerd op de niet-binnenstedelijke status van het gebied EN dat het college meerdere malen de gemeenteraad heeft voorgehouden dat de Provincie akkoord was, en de raad dus stelselmatig verkeerd heeft geïnformeerd, slaat u een weg in waar u niet meer terug kunt. U schoffeert daarmee niet alleen de gemeenteraad maar ook de Provincie omdat u weet dat dit een hopeloze missie is. Bent u het met mij eens, en
19:52:41 Door het indienen van dit ontwerp bestemmingsplan, wetende dat u 2 maal
niet adequaat heeft gereageerd op de niet-binnenstedelijke status van het gebied EN dat het college meerdere malen de gemeenteraad heeft voorgehouden dat de Provincie akkoord was, en de raad dus stelselmatig verkeerd heeft geïnformeerd, slaat u een weg in waar u niet meer terug kunt. Bent u het met mij eens, en misschien is dit ook een vraag aan de gemeenteraad, dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur?
20:11:00 Dat ben ik niet met u eens.
20:11:49 U kunt uw mening hierover aan het college en de raad kenbaar maken 4door hietrover een zienswijze in te dienen.
20:12:01 excuses voor de typfouten.
   
Chat 2  
19:28:05 moeten wij serieus nu nog wachten tot 19.30 uur?
19:28:32 Beste xxx, als u een vraag heeft dan kunt u hem alvast stellen.
19:28:49 Heb ik net gedaan toch?
19:29:22 De presentatie begint automatisch om 19.30 uur
19:30:00 Prima dan wacht ik nog even af om vragen te stellen en niet vooraf.
19:55:59 waarom is de openbaren chat uitgeschakeld?
19:57:20 Beste xxx, we maken gebruik van de privé chat om iedereen persoonlijk te voorzien van een antwoord. Deze vragen kunnen privé dan ook goed beantwoord worden door de desbetreffende expert.
19:57:56 wij zouden ook prettig vinden om de openbare chat te activeren wel zo handig
19:58:23 k
19:58:33 Beste xxx, we houden het bij de privé chat. Zo kunnen we iedereen persoonlijk helpen.
19:58:59 kunt u aangeven wie de desbetreffende experts zijn?
19:59:15 dit beo
20:00:45 Beste xxx, we beantwoorden de vragen met de projectleider, de juridisch medewerker, de architect, de stedenbouwkundige en de stadsecoloog.
20:03:49 dit bedoelen wij nou de wethouder is schijnbaar niet gediend van openbaren vragen die gesteld worden door mensen die tegen het hotel zijn. Weer een eenzijdige verhaal en hier staat dan ook maar een weg open de rechtelijke macht. Provincie heeft het plan naar de prullenbak verworpen er zijn andere locaties waar het hotel kan staan en niet op een plek waar het beusenbos huisvesting bied aan bedreigde dieren en planten soorten die hier schijnbaar geen stem in hebben en volledig uit worden g
20:04:42 volledig uitgeschakeld door wethouder Mario Hegger die natuur zo hoog in zijn f
20:05:19 vaandel heeft?
20:10:01 zienswijzen weet hij als wethouder alles van. Dus niet vragen naar mening want daar staan wij niet op te wachten. Onze jurist zal de zienswijzen opstellen en sturen naar de rechtbank, hij kent onze jurist inmiddels, sorry had hier meer van verwacht.
20:13:05 Bedankt voor uw reactie. Wij zien uw zienswijze tegemoet.
20:13:52 Komt goed.
   
Chat 3  
19:27:21 Alvast een vraag voor jullie: Hoe zit het met de planschade? Bijv. van huiseigenaren met verminderde waarde van hun woning omdat er een 70 m hoge toren in hun achtertuin komt te staan?
19:31:05 Planschade kun je claimen nadat het plan onherroepelijk is geworden. Planschade wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie van de gemeente.
19:35:34 Ivm geluidshinder wegverkeer is dat niet mogelijk.
   
Chat 4  
19:50:05 Top! Ik vind het er geweldig mooi uit zien, een plan waarbij heel goed aan de omgeving is gedacht. Ik hoop dat het doorgaat. Eigenlijk ;-)
19:50:33 Bedankt voor uw compliment. Fijne avond.
   
Chat 5  
19:40:20 ik begrijp dat het tweede deel van het bos over de laan der continenten heen vooralsnog (!) rustig gebied blijft. graag wat meer duidelijkheid over de status van dit gebied.
19:42:26 Beste xxx, bedankt voor uw vraag. Wilt u weten wat de huidige bestemming is van het gebied?
19:43:12 Ja graag van het gehele gebied niet alleen de plek van waar het hotel gepland staat
19:44:06 Ok. Ik vraag mijn collega deze vraag te beantwoorden.
19:47:11 Welke prognoses zijn er qua bezoekers? Logies en restaurant en casino?
19:51:02 Dit staat beschreven in paragraaf 5.14 in de toelichting van het bestemmingsplan.
   
Chat 6  
19:44:35 prachtige animatie
19:44:52 Bedankt!
19:50:05 Ik woon 38 jaar in Purmerend en had voor het hotel nooit van het beuse bos gehoord Ik denk dat er meer bewoners die kant op gaan voor de natuur als deze faciliteiten er komen
19:50:57 Ik zou zeggen doen ! ziet er prachtig uit een een verrijking voor de stad. Snap niet dat mensen hier tegen kunnen zijn
19:51:18 Bedankt voor uw reactie. Ik geef het door aan de architect.
   
Chat 7  
19:29:55 Met welk recht denkt de gemeente de plannen ongewijzigd door te kunnen zetten nu de Provincie om een aangepast plan (hoogte!) heeft gevraagd?
19:31:08 Noem mij een Purmerendse horecaondernemer die beter wordt/geen last heeft van een mega vdValk hotel in zijn nabijheid.
19:32:23 Waarom rekent u erop dat er toeristen naar Purmerend komen? Veel heeft Purmerend de toerist niet te bieden...
19:33:28 Zakenlieden komen niet naar Purmerend om te "shoppen", hoe kunt u dat als argument gebruiken...?
19:35:48 Beste xxx,
Dank voor de vragen. Het gebied is bestaand stedelijk gebied volgens het landelijke Besluit ruimtelijke ordening en ligt binnen de bebouwde kom van Purmerend. De gemeente beschouwt het gebied daarom als bestaand stedelijk gebied. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt ook aan de provincie voorgelegd in het kader van het vooroverleg. Wij hebben goed overleg met de provincie.
MvG, xxx Beste xxx,
Dank voor de vragen. Het gebied is bestaand stedelijk gebied volgens het landelijke Besluit ruimtelijke ordening en ligt binnen de bebouwde kom van Purmerend. De gemeente beschouwt het gebied daarom als bestaand stedelijk gebied. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt ook aan de provincie voorgelegd in het kader van het vooroverleg. Wij hebben goed overleg met de provincie.
MvG, xxx Beste xxx,
Dank voor de vragen. Het gebied is bestaand stedelijk gebied volgens het landelijke Besluit ruimtelijke ordening en ligt binnen de bebouwde kom van Purmerend. De gemeente beschouwt het gebied daarom als bestaand stedelijk gebied. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt ook aan de provincie voorgelegd in het kader van het vooroverleg. Wij hebben goed overleg met de provincie.
MvG, xxx
19:36:22 Hoe bestaat het dat er nu een plan ligt waar nog NOOIT over is gestemd. Dit is een NIEUW plan (ander grondgebied). Mag dat zomaar?
19:37:17 Volgens mij is het Landelijk gebied!
19:38:11 Beste xxx,
Wat betreft de vraag over horeca. Uit voorbeelden van tal van andere gemeenten blijkt dat dergelijke ontwikkelingen positieve invloed hebben. In Sneek, en ook Hoorn blijkt dat de komst van een betaalbare Van der Valk zeer gunstige effecten heeft op de binnensteden. Het trekt mensen van buiten aan en zij bezoeken ook de winkels en horeca in het centrum. Veel bezoekers van het hotel eten niet alleen in het hotel zelf, maar bezoeken ook vaak een restaurant in de binnenstad.Beste xxx,
Wat betreft de vraag over horeca. Uit voorbeelden van tal van andere gemeenten blijkt dat dergelijke ontwikkelingen positieve invloed hebben. In Sneek, en ook Hoorn blijkt dat de komst van een betaalbare Van der Valk zeer gunstige effecten heeft op de binnensteden. Het trekt mensen van buiten aan en zij bezoeken ook de winkels en horeca in het centrum. Veel bezoekers van het hotel eten niet alleen in het hotel zelf, maar bezoeken ook vaak een restaurant in de binnenstad.Beste xxx,
Wat betreft de vraag over horeca. Uit voorbeelden van tal van andere gemeenten blijkt dat dergelijke ontwikkelingen positieve invloed hebben. In Sneek, en ook Hoorn blijkt dat de komst van een betaalbare Van der Valk zeer gunstige effecten heeft op de binnensteden. Het trekt mensen van buiten aan en zij bezoeken ook de winkels en horeca in het centrum. Veel bezoekers van het hotel eten niet alleen in het hotel zelf, maar bezoeken ook vaak een restaurant in de binnenstad.
19:39:00 Waaruit blijkt dat?
19:39:49 ik hoor veel "eigenlijk, zeg maar, gewoon, rekenen erop, uiteraard, natuurlijk" maar geen enkel argument waarom het hotel er moet komen. Hier wordt Matser BV beter van, niet Purmerend of de Purmerenders.
19:40:56 Purmerend is als grootste stad van de regio Waterland een goede uitvalsbasis voor bezoeken aan toeristische trekpleisters. Los van de historische binnenstad van Purmerend is er veel te doen in regio: Amsterdam ligt op korte afstand, het werelderfgoed Beemster, De Zaanse Schans, Waterland, Marken en Volendam, om maar een aantal zaken te noemen. Onze regio heeft enorme recreatieve waarde. Naast de zakelijke bezoekers verwachten wij dus ook toeristische bezoekers.
19:42:18 In tegenstelling van wat wordt beweerd is de trend in aantal overnachtingen voor corona al dalend, zie onderzoek Leisure Groep.
19:42:48 Waaromkrijgen we een presentatie te zien die ook alop de website van de gemeente staat ...?
19:44:18 Onze verwachting is dat ook de gemeente profijt heeft van deze ontwikkeling. Onder andere op het gebied van werkgelegenheid/banen voor de medewerkers, maar ook voor indirecte werkgelegenheid elders vanuit Purmerend.
19:44:31 wordt het hotel aangesloten op de stadsverwarming?
19:44:35 Van der Valk rekent voor dit hotel op ca. 50 fulltime banen in zowel management als uitvoerende functies en daarnaast 25 deeltijdbanen van meer dan 20 uur per week en 85 deeltijdbanen van minder dan 20 uur per week in uitvoerende functies. Daarbovenop levert het ook banen op in de schoonmaaksector, circa 6 fulltime functies.
19:45:23 Gelooft u werkelijk dat die banen allemaal uit Purmerend komen?
19:45:28 Terechte opmerking over de onzekere Corona-situatie, Er is begin dit jaar echter onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de hotelmarkt in de regio Zaanstreek-Waterland. Hieruit blijkt dat de hotelmarkt in de komende jaren waarschijnlijk weer aan zal trekken en dat er dan weer voldoende vraag is naar hotelkamers om dit hotel toe te voegen.
19:46:31 Aansluiting op stadsverwarming wordt nog nader onderzocht, maar vanzelfsprekend wordt het wel gasloos.
19:46:42 Ik hoor weer waarschijnlijk, niet echt overtuigend
19:48:03 Het onderzoek wijst anders uit. Er worden argumenten geformuleerd om naar het hotel toe te praten...
19:48:42 Het klopt dat er nog de nodige aspecten nader uitgewerkt moeten worden. Dat is ook inherent aan de fase waarin het plan zich nu bevindt. Het accent ligt nu op het bestemmingsplan en veel aspecten waar vanavond vragen over gesteld worden zullen de komende periode nader uitgewerkt worden.
19:49:26 Maar ze zijn wel essentieel om het bestemmingsplan te beoordelen
19:50:08 Kan ik nog meer vragen stellen?
19:50:44 De presentatie is afgelopen... beetje teleurstellend,want die had ik al gezien.
19:50:55 De onderdelen die relevant zijn voor het bestemmingsplan zijn allemaal opgenomen in diverse rapporten. U kunt die nog eens op uw gemak teruglezen voor zover u dat nog niet heeft gedaan. Weet u waar u die rapporten kunt vinden?
19:51:18 ik heb ze allemaal gedownload, maar het is een flinke stapel
19:51:29 ben er niog wel even mee zoet
19:51:47 Het klopt dat de presentatie al op de website stond. Sinds gisteren eind van de middag. Goed dat u die al gevonden had.
19:52:36 Het zijn inderdaad flink wat onderzoeken, maar dat is ook nodig om te zorgen voor een goede ruimtelijke onderbouwing van dit plan. Op basis van al die onderzoeken zal de gemeenteraad later dit jaar een besluit nemen.
19:52:55 Ik hoop uw vragen voldoende beantwoord te hebben.
19:53:06 Verwacht u heen problemen met de provincie?
19:53:25 Als u meer vragen heeft dan mag u die natuurlijk stellen en zal er een nieuwe chat geopend worden.
19:54:53 Die laatste vraag zou ik graag beantwoord zien (overproblemen met de provincie, die immers een negatief advies heeft gegeven)
19:55:38 Met de provincie hebben wij goed overleg. In de komende fase van het bestemmingsplan vindt vooroverleg plaats met de provincie en zullen wij de openstaande gesprekspunten aan de orde hebben.
   
Chat 8  
19:36:17 Waarom blijft het college hardnekkig volharden in het kiezen voor verwoesting van flora en fauna in een groot deel van het Beusebos, terwijl in de afgelopen ca. drie jaren meerdere malen het college is geïnformeerd dat zowel de nationale als Europese flora en fauna wet- en regelgeving nooit zal toestaan dat er gebouwd kan worden in het Beusebos?
19:44:02 Dag xxx,Er zullen maatregelen genomen worden om het leefgebied van de aanwezige beschermde diersoorten te beschermen of elders te compenseren. Op basis van een plan van aanpak hiervoor kan de provincie dan een ontheffing op de wet natuurbescherming geven. Hiermee houden wij ons aan de wet Natuurbescherming
19:53:56 Beste xxx, dank voor je reactie. Ik begrijp echter gezien jouw antwoord dat je mijn opmerking c.q. vraag niet serieus neemt. Misschien kan ik je overtuigen in een overleg waarbij ik zal toelichten dat het Beusebos niet kan en mag worden aangetast, niet alleen zegt de Nederlandse wet dit... maar ook Europese wet- en regelgeving. Onbegrijpelijk dat de gemeente dit signaal niet serieus neemt. Ik wacht een reactie af. mvg, xxx
   
Chat 9  
19:53:36 er staan bomen in het plan maar die zijn waarschijnlek kleiner dan hier aangegeven ? Hoe zit dat of planten jullie volwassen bomen ?
19:54:56 in eerdere aanleg is gesproken over de hotelbehoefte in de regio. (rapport LA groep) er moet elke twee jaar (provincie) een nieuwe inventarisatie gemaakt worden. Wat waren in de nieuwe behoefte plannen de cijfers ? Is die behoefte er nog steeds ?
19:58:06 Kan iedereen een zienswijze indienen of moet je aanwonend zijn respectievelijk zicht hebben op het hotel (100 meter of minder)
19:59:36 Hoe kijkt de meent aan tegen het feit dat (juist enkele uren Miliuedfensie de klimaat zaak gewonnen heeft. Heeft de gemeente dan ook niet een verantwoording als het gaat om behoud van bomen (en dus het bos) als het gaat om klimaatadaptatie ?
20:01:35 Boven foutje : `'mee" t moe zijn "de gemeente"
20:02:04 De ARO groep vond het hotel te hoog nu lijkt er zelfs sprake te zijn van 69 m i.p.v. 65 I dat zo ? En kan de gemeente dit advies zomaar naast zich neerleggen ?
20:03:06 Beste xxx, dank voor uw geduld. Ik zal de vragen beantwoorden.
20:04:30 Op het parkeerterrein zal sprake zijn van bestaande bomen en nieuwe bomen. De nieuwe bomen zullen uiteraard niet zo groot zijn als de bestaande bomen.
20:06:59 Er is begin dit jaar een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de hotelmarkt in de regio Zaanstreek-Waterland. Hieruit blijkt dat de hotelmarkt in de komende jaren waarschijnlijk weer aan zal trekken en dat er dan weer voldoende vraag is naar hotelkamers om dit hotel toe te voegen. Bij het bestemmingsplan is dat onderzoek terug te vinden. Weet u waar u die stukken kunt vinden?
20:09:15 U kunt uiteraard een zienswijze indienen als u daar aanleiding toe ziet.
20:10:35 De klimaatzaak van Milieudefensie is inderdaad heel recent. Vanwege dit bouwplan zullen bomen verdwijnen, maar worden ook veel nieuwe bomen toegevoegd. Met de gedeeltelijke verjonging van het bos willen we de duurzaamheid waarborgen.
20:11:29 De commissie ARO is adviseur van de provincie en niet van de gemeente. Ontwikkelingen in het bestaand stedelijk gebied van Purmerend worden beoordeeld door de welstandscommissie van Purmerend. Dat neemt niet weg dat wij in het kader van de bestemmingsplanprocedure contact met de provincie blijven houden.
20:18:05 Volgens mij heb ik uw vragen zo voldoende beantwoord. Ik ga naar een andere chat en zal deze sluiten. Als u nieuwe vragen heeft dan mag u gerust een nieuwe chat starten.
20:19:37 Il vroeg kan IEDEREEN een zinswijze indienen of moet je belanghebbend zijn of 100 meter of minder van het bos afwonen. DAT was de vraag...
19:53:37 Jazeker, iedereen kan een zienswijze indienen.
   
Chat 10  
19:33:33 Hoe fatsoenlijk is het om ca. 50 meter van de gemeentegrens (met aangrenzend vogelweide gebied) een flatgebouw van 16 verdiepingen te realiseren.
   
Chat 11  
19:40:37 Ik heb gelijk een vraag,
Eerder heb ik alternatieve locaties aangewezen waarom zijn deze locaties niet eerder meegenomen?
19:44:19 Vraag twee wat is het doel van deze info avond?
De locatie is nog niet eens goed gekeurd voor een bouw.
Dus dit alles is vrij nutteloos.
19:48:42 De locatie is en blijft afkeur laat dat heel duidelijk zijn!
Vraag aan de architect:
Maar ik ben wel benieuwd waarom er gekozen is voor laag bouw?
19:50:05 Dag xxx, Wat betreft alternatieve locaties, hier is een onderzoek naar gedaan wat als bijlage 1 bij het ontwerp bestemmingsplan zit
19:50:43 Het doel van de avond is informatie geven over het plan voor het hotel en het ontwerp bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is de eerste stap in de goedkeuring voor de bouw
19:51:54 Maar de locatie is helemaal niet goed gekeurd .
Ook de provincie heeft dat al eerder aangegeven
19:52:23 De vraag over laag bouw begrijp ik niet goed. Er is vanuit de visie van de gemeente op dit gebied gekozen voor hoogbouw. Of bedoelt u de grootte van de plint van dit gebouw?
19:54:39 De Alternatieven die ik gegeven heb zijn locaties waar al oude niet relevante bouw gevestigd is.
Het is helaas niet duidelijk waarom de locatie waar de Macdonalds nu staat niet geschikt is.
20:07:53 Het ontwerp wat net werd afgebeeld is een lage toren.
Zeker in Nederland is er eigenlijk voor een dergelijk gebouw geen ruimte.
Op de locatie van bijvoorbeeld de macdonalds zou een toren van 200 tot 300 meter goed passen.

In deze toren zou dan de KFC en Mac Donalds geïntegreerd kunnen worden met een ondergronds parkeer ruim.
19:37:05 Dag xxx, veel mensen vinden dit een hoge toren, maar het kan natuurlijk nog veel hoger. Voor ons is wel van belang dat een hotelondernemer de locatie geschikt vindt en daarin wil investeren. En Van der Valk vindt het voor de exploitatie van dit hotel belangrijk om nabij de A7 te zitten.
   
Chat 12  
19:39:45 U kijkt naar hoe slechte verliezers als gemeente Purmerend en Van der Valk een door provincie Noord-Holland al afgekeurd plan alsnog tegen beter weten in willen promoten.
19:45:21 Beste xxx, als u vragen heeft over het ontwerp of het concept bestemmingsplan dan hoor ik deze graag
   
Chat 13  
19:45:21 Is er onderzoek gedaan naar de verwachte voor- en nadelen van een hotel?
19:46:22 Ik hoor zojuist bijvoorbeeld zeggen dat de zakenmensen de stad in zullen gaan, maar daar kan ik me niets bij voorstellen. Hoe zit dat bij andere vd Valk hotels? Oostzaan bijvoorbeeld?
19:51:32 He wat vreemd! Ik stuurde mijn vraag zojuist in de openbare chat en toen werd die afgesloten!
19:54:15 Is er nog iemand?
19:55:18 Beste xxx, mijn collega's beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.
19:58:48 Het blijkt in de praktijk dat de zakenmensen de stad in gaan voor vermaak. Deze mensen kiezen er vaak ook voor om buiten het hotel te eten in de stad.
19:59:29 Bij de aanvraag voor het vd Valk in Doetinchem bijvoorbeeld, kwam naar voren dat de voordelen voor de stad moeilijk te voorspellen zijn en dat de verwachtingen vooral uit de koker van vd Valk komen. Ik kan me niets voorstellen bij vermaak voor zakenmensen waar mijn stadgenoten (ondernemers) iets aan hebben.
19:59:48 Welke praktijk heeft u het dan over?
20:01:36 De horeca heeft er baat bij.
20:02:40 Als ze naar de stad gaan wel. Maar vd Valk is zelf een horecabedrijf, dat is hun verdienmodel. Uit welke praktijk kunt u dan tonen dat de Purmerendse horeca er baat bij heeft?
20:04:01 Als buurtbewoner maak ik me vooral zorgen om de kolos voor de deur, zonder aantoonbaar voordeel voor de stad, met alle verkeersbewegingen van dien.
20:04:47 Bovendien beschouw ik het als een gemiste kans van de gemeente om hier een écht kloppend groen hart van te maken. Zonder hotel dus.
20:06:49 In de praktijk bij de andere Van der Valk hotels is dit gebleken.
20:07:17 Volgens van der Valk zelf?
20:08:00 Want de ondernemers uit de buurt zijn er helemaal niet zo blij mee, als ik de lokale nieuwssites zo lees
20:10:52 Is er voor deze specifieke locatie ook onderzoek gedaan?
20:14:59 Is er nog iemand?
20:15:02 Er is hier geen onderzoek gedaan. Voor het Van der Valk hotel in Sneek was aanvankelijk bij de horeca in de binnenstad veel argwaan, maar inmiddels is de horeca in het centrum zeer positief.
20:15:46 Uit ander onderzoek uit Doetinchem blijkt precies het tegenovergestelde.
20:17:30 Maar nu gaat het alleen over de horeca. Wat is er onderzocht mbt verkeershinder en uitzichtverstoring, om nog niet te spreken van een hotel op een plaats waar uitstekend alleen groen zou kunnen zijn. Is daar over nagedacht? Of komen alleen de economische belangen aan de orde?
20:18:23 In Hoorn had de komst van het Van der Valk hotel wel een positief effect voor de horeca en de winkels in de binnenstad. Maar de situatie zal niet overal gelijk zijn.
20:19:30 Uiteraard. Daarom maak ik me ook zo'n zorgen, omdat er in Hoorn en Oostzaan al een vd Valk is. Ik mis gedegen onderbouwing wat de toegevoegde waarde van een hotel hier zou zijn.
20:19:50 Vanaf de snelweg en de Laan der Continenten wordt het hotel ontsloten. Daarmee gaat het autoverkeer naar het hotel zonder door de stad te gaan.
20:20:06 Ik woon niet in de stad.
20:20:43 En nogmaals, ik hoor alleen economische argumenten. Wat zijn de voordelen voor buurtbewoners?
20:21:02 Ik zou bijvoorbeeld veel liever wandelen in een park zonder megahotel erin
20:21:32 Als bijlage bij het bestemmingsplan is een onderzoek toegevoegd over de hotelmarkt in onze regio. Daaruit blijkt dat hier voldoende marktruimte is voor dit hotel.
20:22:31 Ik heb de plannen ingezien. Over de marktruimte stond niets vermeld. Of is dat vandaag toegevoegd?
20:23:29 En dan mis ik nog steeds het belang van de bewoners en de natuur. Het gaat steeds uitsluitend om economische voordelen, waarvan ik me sterk afvraag of er voordelen voor andere partijen dan van der Valk zullen zijn
20:24:58 Dat van der Valk er muziek in ziet om hier een hotel neer te zetten is me meer dan duidelijk.
20:26:00 De economische effecten van dit hotyel voor Purmerend zijn voor de gemeente van belang. Er is gezocht naar een goede combinatie van dit hotel en behoud van een heel groot deel van het bos, wat gebruikt kan worden als een natuur- recreatie en wandelbos. Voor de bewoners van Purmerend en Neck komt er dus een groengebied waar gewandeld kan worden en men kan ook gebruik maken van de horeca en het uitkijkpunt in het hotel.
20:27:05 Aha, dus de grootste component is het economische voordeel voor de gemeente en vd Valk. Het is me duidelijk. Dank voor de antwoorden, ik zal een bezwaar indienen.
20:28:16 Dag xxx, bedankt voor je vragen en fijne avond
   
Chat 14  
19:59:05 Waarom en hotel op die plek? Waarom niet dichter bij het station?
20:00:40 Hoe gaat u een bos van meer dan 50 jaar oud compenseren?
20:01:42 Wat gaat u doen aan het biodiversiteitsverlies?
19:34:25 Dag xxx,
19:36:18 Wat is de invloed van de hoogte van het hotel en recreatiedruk op het dierenleven?
19:30:00 In het stationsgebied zou een groter hotel in de toekomst wel een plek kunnen krijgen, maar op dit moment is hiervoor nog onvoldoende vrije ruimte beschikbaar. En Van der Valk wil niet in de binnenstad of in het stationsgebied zitten met dit hotel, maar wel graag langs de snelweg op een zichtlocatie. Hiermee voorkomen we ook autoverkeer naar de binnenstad en het stationsgebied.
19:30:00 Er worden nieuwe bomen aangeplant in de brede grasstroken langs de laan der continenten. En ook op het parkeerterrein van het hotel en in de bosstroken rondom het parkeerterrein. Natuurlijk moeten deze bomen nog groeien, maar daarmee komt er ook meer variatie en verjonging in het bos.
19:39:02 waarom kan het hotel niet in het weiland aan de zuidkant zodat er geen bos hoeft te worden gekapt
19:39:38 Een groot deel van het bos blijft bestaan en wqordt ingericht als natuur- recreatie en wandelbos. Daarbij worden er nestkasten aangebracht voor vogels en vleemuizen, bloemrijke stroken ingezaaid, er worden faunapassages onder de laan der continenten gemaakt. Daarmee zorgen we dat de biodiversiteit in het gebied in stand blijft.
   
Chat 15  
19:47:14 Hoeveel parkeerplaatsen komen er, stel dat het hotel vol is en ook het casino open is zijn er dan genoeg parkeerplaatsen? want dan zie ik grote problemen.de Hazepolder is nu aldruk.
19:49:39 Er komen ruim 360 parkeerplaatsen. Het aantal plaatsen is vastgesteld naar aanleiding van de parkeernorm. We verwachten dat dit genoeg is.
19:51:00 Stel dat het niet genoeg is wat dan?
19:52:22 Het voldoet in ruime mate aan de parkeernorm van het CROW.
19:28:41 Wat is deze norm?
19:30:22 Ik stel een simpele vraag, aan een norm heb ik niets nogmaals als er niet genoeg parkeer plaatsen zijn wat dan.
  Beste Ton, mijn collega is druk in gesprek. Ze reageert zo snel mogelijk op uw vraag.
19:30:39 In paragraaf 5.14 in de toelichting van het bestemmingsplan is de parkeernorm in relatie tot het plan beschreven. Verder is er in bijlage 14 de parkeerbalans waarin de parkeerbehoefte wordt onderbouwd.
19:30:49 het gaat niet om de norm, wat als er niet genoeg parkeer ruimte is wat dan
19:31:41 Zoals eerder aangegeven worden er meer parkeerplaatsen gerealiseerd dan nodig.
   
Chat 16  
19:37:02 Geluid? is er muziek om dat te testen?
19:38:26 De presentatie is nu begonnen. Lukt het met het geluid?
19:40:40 nee alles op max gezet
19:40:51 ja hoor i hoor Mario nu.
19:41:08 Fijn dat het werkt.
19:41:29 Als er zoveel woningnood is, kan er dan geen toren naast gezet worden voor woningen? Doe bv ouderen woningen, restaurant ernaast vlakbij stadje.
19:42:39 Ivm geluidshinder vanwege wegverkeer is dat niet mogelijk.
19:42:42 Er staat toch ook al een flat aan de andere kant van de A7(bij Kop west). Die liggen ook vlakbij de A7.
19:43:49 Hoe duurzaam wordt het gebouw?
19:43:59 Zie niet te veel zonnepanelen.
19:44:19 Breem????
19:45:08 Energie neutraal gebouw? lijkt mij voorwaarden.
19:47:19 De veiligheidszone langs de A7 laat de realisatie van een nieuwe flat niet toe.
19:47:46 Vanuit de Beemster geen aanwinst!!! Waarom zo hoog?
19:48:01 Het is de intentie om het hotel van Van der Valk in Leeuwarden te overtreffen. Dit is het meest duurzame hotel in Nederland.
19:49:25 Terras ligt in de schaduw vanaf 14.00 uur!
19:51:12 Dit volgt bij de aanvraag omgevingsvergunning.
19:53:58 Intenties.......lijkt mij een voorwaarde E neutraal te bouwen!
20:15:41 Door de hoogte van het gebouw (69 meter) zal het samen met de hoogbouw van het gebouw Heel Europa (ruim 60 meter) in Kop West als een baken de entree van de stad vanaf de A7 markeren. Het zal samen met gebouw Heel Europa de poort naar Purmerend markeren.
20:16:03 Mooi gezegd, maar niemand gaat dat zien/ervaren.
20:18:43 E neutraal is nog niet beantwoord.
19:33:35 Beste xxx, mijn collega is even druk in gesprek met een andere deelnemer. Ze beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk.
19:34:14 Snap niet dat vd Valk op hemelsbreed 15 km van Hoorn en Zaandam aan de slag wil. Ja daar is het druk en dat is ook meteen het gevaar? Hoe omen de auto's van het parkeer terrein af? Komen er verkeerslichten? Dat geeft veel oponthoud. En veel wachtende auto's en dus vervuiling.
  De ontsluiting is direct aangesloten op de A7 en zal zorgen voor doorstroming van het verkeer.
19:51:21 Dus er komen wegverleggingen. Want nu is dat niet zo
19:55:56 Dat plaatje heb ik vanavond niet gezien. Daar waren de wegen nog in tact.
19:56:15 Hallo xxx, er zullen geen nieuwe wegen worden aangelegd. Bezoekers van/naar het hotel zullen gebruik maken van de Laan der Continenten. Is uw vraag zo voldoende beantwoord? MvG, xxx
   
Chat 17  
20:00:15 ik heb geen geluid
20:00:33 Goedenavond xxx, Wellicht helpt het om de pagina te verversen. Dat kan met F5, of de link opnieuw openen via de mail.
20:03:58 Er wordt in de brief gesproken overde hogere grenswaarde geluid. Wat houdt dit precies in, dit komt nml niet ter sprake tijdens de info bijeenkomst / presentatie.
20:05:11 Kunt u mij vertellen of ik op deze manier mijn vragen zo kan stellen?
20:05:35 Dit is in verband met de bedrijfswoning. Er wordt een bedrijfwoning toegelaten. Omdat de geluidshinder voor de woning hoger is dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder moet de gemeente het goed vinden dan die norm wordt overschreden. Dat gebeurt via de procedure Hogere grenswaarde.
20:07:30 Ik heb begrepen dat de provincie tegen de plannen, daar hoor ik niet van terug bij deze bijeenkomst. Hoe is de situatie op dit moment?
20:11:36 Het is onjuist dat de provincie tegen het realiseren van een hotel is.
20:12:13 Is er ook nog een foto waar het hotel is ingetekend vanaf de Hazepolder / Sluisbrug? Wij zijn de naaste buren, maar ons perspectief wordt hier niet weergegeven.
20:14:36 Alle beschikbare foto's zitten in de presentatie.
20:20:55 Dus voor de direct omwonenden is geen foto beschikbaar? maar wel het zicht van de A7 bijvoorbeeld? Of vanuit grote afstand vanuit de Beemster?
20:23:25 Dit is straks zeer prominent aanwezig vanuit onze achtertuinen!
20:26:29 Wat maakt het zicht nu uit als je komt aanrijden op een snelweg naar Purmerend toe, je wilt toch als omwonende weten hoe een 14+ verdieping hoog eruit gaat zien vanuit je achtertuin? Vanuit woonwijk de Hazepolder....?
20:30:34 Getoonde afbeeldingen zijn gemaakt om een zo'n goed mogelijk inzicht te geven van het bouwvolume. Dit was de bedoeling van de foto's.
20:31:21 Maar toch ook om omwonenden te informeren? Ik had dit echt verwacht.
20:32:40 De getoonde foto's zijn op een paar kilometer afstand van buiten Purmerend, wij zouden toch juist als omwonenden binnen de directe straal van dit te bouwen hotel geinformeerd moeten worden?
19:50:43 Voor op dit moment is geen foto genomen vanuit Hazepolder. We gaan uw verzoek in overweging nemen. We stellen voor dat u de gemeentelijke website Purmerend.nl/Kom-A7 en social media van de gemeente de komende periode blijft volgen.
19:50:52 Als bewoner in de directe omgeving Kom A7 ben ik na deze presentatie alleen nog maar meer verontrust...wat gaat dit betekenen voor het zicht vanaf onze tuinen? Wat gaat dit betekenen voor de nu al niet geringe verkeersdrukte op de neckerstraat? Ik dank u hierbij voor het reageren op mijn vragen maar ik begrijp dat ik voor meer inzicht en antwoorden en een duidelijke situatieschets voor omwonenden verder tot de gemeente zal moeten wenden. vr gr xxx
  Bedankt voor uw reactie.
19:56:45 We hebben gekeken naar de mogelijkheden en het lijkt er op dat het mogelijk is om een visualisatie van het hotel te maken vanuit Hazepolder.
19:57:23 Wilt u deze per e-mail ontvangen?
19:58:27 We gaan kijken hoe we dit met meerdere bewoners in de wijk kunnen delen.
   
Chat 18  
19:59:44 Levert de komst van het hotel werkgelegenheid op voor de inwoners van Wijdewormer en Neck?
19:59:57 Wat is uw planning?
20:00:27 Dank voor uw geduld.
19:57:23 Van der Valk rekent voor dit hotel op ca. 50 fulltime banen in zowel management als uitvoerende functies en daarnaast 25 deeltijdbanen van meer dan 20 uur per week en 85 deeltijdbanen van minder dan 20 uur per week in uitvoerende functies. Daarbovenop levert het ook banen op in de schoonmaaksector, circa 6 fulltime functies.
19:58:27 Die werkgelegenheid zou ook heel goed ingevuld kunnen worden door inwoners van Wijdewormer en Neck.
19:59:00 De planning is dat omstreeks september/oktober het bestemmingsplan in de gemeenteraad komt.
19:59:44 Wij verwachten dat het hotel in 2025 open zou kunnen gaan, maar dat is uiteraard wel afhankelijk van de procedures en de verdere voorbereiding.
19:59:57 Ik hoop dat ik uw vragen hiermee voldoende heb beantwoord.
20:00:27 In dat geval sluit ik deze chat af. Als u verdere vragen hebt dan zal er een nieuwe chat worden geopend.