Centrum | vervolgbrief parkeren binnenstad

Bewonersbrief van 11 juni over de ontwikkelingen parkeren in de binnenstad, aan alle inwoners van de binnenstad.

Beste bewoner,

Onlangs stuurden wij u een brief waarin we u informeerden over de voorgenomen maatregelen rond parkeren in de binnenstad. Met deze brief informeren we u verder.

Veelgestelde vragen

We hebben verschillende reacties gekregen. Een aantal vragen komt daarbij regelmatig terug. We hebben deze, met de bijbehorende antwoorden op een rij gezet en als bijlage aan deze brief toegevoegd.

Daarnaast hebben verschillende bewoners reacties gestuurd die specifiek over hun eigen situatie gaan. Deze bewoners krijgen persoonlijk antwoord.

Gesprekken

We gaan in gesprek met bewoners die het meest met de effecten van de maatregelen te maken krijgen. Deze gesprekken gaan over de vraag hoe we de maatregelen het beste in kunnen voeren. Dat doen we per buurt, omdat de parkeersituatie per buurt verschilt. De betreffende bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging. Daarnaast zetten we de gemeentelijke communicatiekanalen in om alle bewoners van Purmerend te informeren over de parkeermaatregelen in de binnenstad.

We begrijpen dat niet iedereen blij is met de voorgestelde maatregelen. Echter, de veranderingen in de stad maken het noodzakelijk om het parkeren anders in te richten.

In de komende weken neemt de gemeenteraad een besluit over de voorgestelde maatregelen. Uiteraard blijven we u informeren over de voortgang.

Met vriendelijke groet, Auke Plantinga, Projectleider Parkeren