Wonen

 • Als gemeente constateren wij dat ook binnen onze stad de leegstand van zowel commercieel als maatschappelijk vastgoed de afgelopen jaren in omvang is toegenomen We zien eveneens dat er weinig goedkope woningen beschikbaar zijn voor starters. Dit is...
 • Woningcorporaties, politie en de gemeente pakken samen woonfraude aan. De woningmarkt in Purmerend is krap en de wachtlijsten zijn lang. Onrechtmatig gebruik van woningen geeft vaak overlast voor de buurt. Door woonfraude aan te pakken, komen er meer...
 • Om in aanmerking te komen voor een nieuwbouw koopwoning die in 2017 wordt gebouwd op grond van de gemeente kunt u zich tot 1 januari 2017 registreren.De toewijzing van woningen verandert met ingang van 1 januari 2018. Vanaf dat moment wordt geen gebruik...
 • Bestaande bouwVoor een bestaande koopwoning kunt u zich wenden tot de plaatselijke makelaars.NieuwbouwOm in aanmerking te komen voor een nieuwbouw koopwoning die in 2017 wordt gebouwd op grond van de gemeente kunt u zich tot 1 januari 2017 registreren.De...
 • Bent u op zoek naar een huurwoning in Purmerend? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van Woningnet en/of  Woonmatch Waterland. 
 • De winkelstraten in de binnenstad van Purmerend bestaan uit mooie monumentale puien en fraaie etalages. Maar op de verdiepingen erboven zien we nog te veel lege ramen. Woningen staan leeg of worden als opslag gebruikt. Een eigenaar woont nog zelden boven...
 • Woon je in Purmerend of Beemster en ben je gedetineerd? Tijdens of na detentie kun je met vragen terecht bij de medewerker nazorg van de gemeente Purmerend: per email Nazorg@purmerend.nl of via het contactformulier.De medewerker nazorg werkt samen met...
 • Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een urgentieverklaring aanvragen. Aan de urgent woningzoekenden...
 • U kunt als eigenwoningbezitter gebruik maken van de Leegstandwet, als uw te koop staande woning na langere tijd niet tegen redelijke condities verkocht kan worden.
 • Een aanleunwoning is een zelfstandige huurwoning in of nabij een verzorgingshuis van waaruit zorg kan worden geleverd.De woning is gelijkvloers. Er kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten die het verzorgingshuis aanbiedt.
 • Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Het is een bijdrage van de overheid in de huurlasten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of bij uw woningcorporatie.
 • Hypotheek met borgstelling van de Nationale hypotheekgarantie (NHG) voor het kopen of verbouwen van een woning. U kunt NHG afsluiten via iedere geldverstrekker en/of hypotheekadviseur in Nederland.
 • Woonvoorzieningen zijn vast of losse voorzieningen in of rond het huis waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om drempelhulpen, keukenaanpassing of een traplift. Hulpmiddelen die gewoon in de winkel te koop zijn en niet...
 • De gemeente en het Hoogheemraadschap (HHNK) bedachten samen een groene aanpak voor de dijk rond bedrijventerrein de Where, het toekomstige woongebied ‘Klein Where’. Een groenplan met een veilige en blijvend groene dijk en een groene wateropvang (Wadi) is...
 • Purmerend heeft sinds november 2014 geactualiseerd groenbeleid. De nota Groenkoers geeft op hoofdlijnen het beleid en de visie weer om ook op termijn te kunnen blijven beschikken over kwalitatief goed en duurzaam groen tegen beheersbare kosten. Om dat te...
 • 28 oktober 2015, Café Spijkerman Er zijn de afgelopen maanden in de thema woondebatten allerlei oplossingen en ideeën voorbij gekomen waarmee de woonproblemen op het gebied van wonen voor ouderen, jongeren en t.a.v. betaalbaarheid aangepakt zouden kunnen...
 • Hoe werkt het?Gegevens in de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) zijn van hoge kwaliteit. Afnemers kunnen ze zonder nader onderzoek gebruiken. Desondanks is het mogelijk dat een geregistreerd gegeven niet overeenkomt met de werkelijkheid. Is er...