Ondernemen

  • Heeft u plannen om een evenement in Purmerend te organiseren? Meld dat dan schriftelijk minimaal 3 maanden voor de datum van het evenement bij de evenementen-coördinator, afdeling Economische Zaken, team Economie, telefoon 0299 – 452 452 of via...
  • Heeft u informatie nodig over horeca of detailhandel? Wilt u meer weten over het organiseren van evenementen? Wij zijn de accountmanagers voor ondernemers en organisaties en het eerste aanspreekpunt voor u. Ieder van ons heeft een eigen specialisme. We...
  • Beroep of bedrijf aan huisDe meeste starters beginnen hun bedrijf (of beroep) aan huis. Voorbeelden hiervan zijn een vertaal- of adviesbureau, een schoonheidsspecialist of assurantiebedrijf.Maar houdt u er rekening mee dat u niet in elk pand een bedrijf...
  • Wilt u een horecabedrijf in Purmerend starten of neemt u een horecabedrijf over? Hieronder leest u in het kort welke vergunningen en ontheffingen u wellicht nodig heeft en andere praktische informatie. Wilt u graag een persoonlijk advies hierover, dan...
  • De gemeente investeert veel geld in planoverschrijdende openbare voorzieningen waar iedereen in de stad mee gediend is, zoals verkeersmaatregelen, een multifunctionele sporthal of de herstructurering van Wheermolen. Particuliere ontwikkelaars van...
  • In het gemeentelijke actieplan watertoerisme staat hoe de gemeente watertoerisme in en naar Purmerend wil versterken en stimuleren en hoe Purmerend zich  als knooppunt voor watertoerisme beter kan ontwikkelen. Het actieplan is samen met onder...
  • Een verdere toeristische ontwikkeling van Purmerend zal leiden tot verlevendiging in de stad en verhoging van de aantrekkelijkheid voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Vandaar dat de gemeente in de nota toerisme 2011-2020 een visie voor de recreatie...