Leerplicht en schoolverzuim

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data van de schoolvakanties voor het basisonderwijs (bo) en het voortgezet onderwijs (vo). Scholen zijn alleen verplicht zich te houden aan de data voor de zomervakanties. Voor de...
  • Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben (een diploma op minimaal mbo-2, havo of vwo-niveau) zijn niet meer leerplichtig, maar ook zij worden gemotiveerd om toch een startkwalificatie te halen. Met een diploma kom je eerder en...
  • Waarom leerplicht? Kinderen zijn van 5 tot 16 jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Voor jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie...
  • Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. U kunt hiervoor schriftelijk extra verlof aanvragen. Kan mijn...
  • De kwalificatieplicht is een verlenging van de leerplicht. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tot hun 18e verjaardag verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal...
  • Kinderen die in Purmerend en Beemster staan ingeschreven moeten ook in Nederland naar school. Sommige ouders kiezen er voor om hun kinderen in het buitenland naar school te sturen. Hier leest u wat de regels zijn rond schoolbezoek van leerplichtige...
  • Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar; moet dan naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Wat is 'ongeoorloofd verzuim'? Als een leerling...
  • Bent u vanuit het buitenland hier komen wonen en heeft u kinderen die leerplichtig en jonger dan 12 jaar zijn? Kinderen jonger dan 12 jaar schrijft u zo snel mogelijk in op een school voor basisonderwijs. U bent daar als ouder zelf verantwoordelijk voor...