Leerplicht en schoolverzuim

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data van de schoolvakanties voor het basisonderwijs (bo) en het voortgezet onderwijs (vo). Scholen zijn alleen verplicht zich te houden aan de data voor de zomervakanties. Voor de...