Leerplicht en schoolverzuim

  • Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar; moet dan naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.Wat is 'ongeoorloofd verzuim'?Als een leerling...
  • Waarom leerplicht?Kinderen zijn van 5 tot 16 jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.Voor jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie...
  • Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. U kunt hiervoor schriftelijk extra verlof aanvragen.Kan mijn...
  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data van de schoolvakanties voor het basisonderwijs (bo) en het voortgezet onderwijs (vo). Scholen zijn alleen verplicht zich te houden aan de data voor de zomervakanties. Voor de...