Hulp en dienstverlening

 • Kunt u heel moeilijk lopen en kunt u met uw auto niet dicht bij de winkels parkeren? Rijdt u altijd met iemand mee en kunt u niet zonder continue hulp van de bestuurder uw bestemming bereiken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een...
 • Kortdurend verblijf wordt ook wel logeren of respijtzorg genoemd. De cliënt verblijft voor een of meerdere etmalen ergens anders dan thuis. Veelal vindt logeren plaats in een instelling. Logeren wordt vaak ingezet om de mantelzorgers die intensief voor...
 • Bij individuele begeleiding komt een hulpverlener aan huis. Hij of zij biedt hulp bij praktische zaken in het dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aansturen bij of plannen van huishoudelijke taken, het bieden van een dagstructuur en het maken...
 • U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorg verleent aan een hulpbehoevende partner, kind, familielid, kennis, buur of vriend. Soms kan deze hulp u wat te zwaar worden.
 • Advies over wonen, zorg en welzijnWmo en de JeugdwetMaatwerkvoorzieningenMantelzorgersLaat het weten als u niet tevreden bentContactBeleid en wetgevingAdvies over wonen, zorg en welzijnDe medewerkers van het Loket Wmo zijn op de hoogte van allerlei...
 • Wie beschermd woont krijgt begeleiding bij zaken als koken, boodschappen doen, het huis schoonhouden, sociale contacten opbouwen, dagactiviteiten ontplooien en omgaan met geld. Mensen die beschermd wonen, wonen in groepsverband in een huis of...
 • Bij dagbesteding gaat iemand een of meerdere dagdelen per week naar een instelling. Daar volgt hij of zij in groepsverband activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld bewegen, creativiteit, budgetteren, geheugentraining, gezamenlijk koken en eten.Het...
 • Bij  begeleiding bij persoonlijke verzorging komt een hulpverlener aan huis. Hij of zij biedt begeleiding bij/en toezicht op alles wat mensen doen om zichzelf te verzorgen. Bijvoorbeeld wassen, aankleden of naar het toilet gaan. Het gaat om hulp ‘...
 • Hulp bij het huishouden is bedoeld voor mensen die vanwege hun beperkingen niet in staat zijn zelf het huishouden te doen, die geen beroep kunnen doen op huisgenoten of personen uit hun eigen omgeving en die niet zelf een hulp kunnen betalen.
 • Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats die voor u is gereserveerd. Een gehandicaptenparkeerplaats is gekoppeld aan een geldige gehandicaptenparkeerkaart. De parkeerplaats is verbonden aan het kenteken van uw auto. U moet altijd de...
 • Zowel  handbewogen, elektrische als sportrolstoelen zijn maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
 • Vervoersvoorzieningen zijn maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. Het kan gaan om het collectief Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) maar ook om individuele vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel of aangepaste fiets. Wie door een...