Toeslagen

  • Subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die vallen binnen het programma Samenleving, opgenomen in de gemeentebegroting.O.a. op het gebied van Jeugdzorg, jongerenwerk, kunst en cultuur, welzijn en volksgezondheid, Wmo/AWBZ, ouderenbeleid, sport...
  • Ieder huishouden maakt wel eens extra kosten en iedereen wil wel eens deelnemen aan speciale activiteiten. Wanneer u een laag inkomen heeft is het moeilijk om dit te betalen.Met verschillende regelingen en door het aanbieden van goedkope activiteiten,...
  • Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor de collectieve aanvullende verzekering.
  • Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Het is een bijdrage van de overheid in de huurlasten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of bij uw woningcorporatie.