Belastingen en heffingen

 • Elk jaar ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen.Hierop staat vermeld:uw  WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken)Let op, de WOZ-waarde op uw beschikking is de waarde van uw woning zoals die is bepaald...
 • U kunt bezwaar maken:tegen de vastgestelde WOZ waardeals u van mening bent dat u ten onrechte een aanslag heeft gekregenals op de aanslag een verkeerd bedrag staat 
 • Gebruik het reactie formulier automatische incasso voor een wijziging of intrekking van de incasso. 
 • In een WOZ beschikking (Waardering Onroerende Zaken) staat de waarde van een WOZ object.Als uitvoerder van de Wet WOZ bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (woningen, garage, bedrijfspanden, scholen, gronden e.d.) binnen de eigen...
 • De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel en heft daarvoor belasting.Rioolheffing eigendom moet u betalen als u een eigendom heeft (woning, bedrijfspand, enz.) dat direct of indirect op de gemeentelijke riolering is...
 • Precariobelasting is een belasting voor het gebruik van openbare grond. De gebruiker van de grond moet precariobelasting betalen.Precariobelasting staat los van een eventuele vergunning voor bouw, evenementen, enz. Ook als u tijdelijk...
 • Onroerende zaakbelasting moet u betalen als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een onroerende zaak: een woning, een winkel, een bedrijfspand of een stuk grond. Eind februari sturen wij u een aanslagbiljet gemeentelijke...
 • De gemeente brengt kosten in rekening voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. De hoogte van het tarief is voor iedere woning gelijk. Het aantal bewoners of de hoeveelheid aangeboden...
 • Eind februari ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor verschillende soorten gemeentelijke belasting.Op dit aanslagbiljet kan staan:de WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken)onroerende zaakbelastingen ...
 • U kunt kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aanvragen als u een inkomen rond het sociaal minimum en een beperkt eigen vermogen heeft. U kunt kwijtschelding aanvragen voor:afvalstoffenheffing (gemeente)rioolheffing gebruiker (gemeente)...
 • De reclamebelasting wordt geheven op verzoek van de ondernemersverenigingen. De ondernemersverenigingen in de Binnenstad van Purmerend hebben de gemeente verzocht bij te dragen aan de totstandkoming van een ondernemersfonds. Het doel is om te komen tot...
 • Het tarief voor: Rioolheffing eigenaar 2016 € 117,12 (was in 2015 € 116,16) Rioolheffing gebruik tot 300m3 2016 € 68,40 (was in 2015 € 67,80) Afvalstoffenheffing 2016 € 335,64 (was in 2015 € 328,56) Afvalstoffenheffing extra container 2016 € 426,55 (was...