Burgerlijke Stand

Naam verwerking: 
Burgerlijke Stand
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Ambtenaar van de burgerlijke stand
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Verwerken van het rechtsfeit in de registers van de Burgerlijke Stand, middels het opmaken van diverse aktes zijnde: Geboorte, Aangiften (Huwelijk/Partnerschap), Overlijden, Erkenning, Naamkeuze
Betrokkenen: 
belanghebbende
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN, telefoonnummer/e-mailadres, Nationaliteit
Herkomst: 
BRP
Ontvangers: 
ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, overheidsinstellingen, conform bijlage 6 van de regeling Basisregistratie Personen
Bewaartermijn: 
conform bijlage 6 van de regeling Basisregistratie Personen
Verwerker: 
nee