Burgemeester Don Bijl

d.bijl@purmerend.nl

Als u de burgemeester persoonlijk wilt spreken kunt u het Klantcontactcentrum (KCC) bellen - (0299) 452 452 - en vragen naar het secretariaat van de burgemeester.

Portefeuille

Openbare Orde, Veiligheidsbeleid, Evenementenbeleid, Waterlands Archief, Personeel en organisatie, Regionale samenwerking, Integriteit, Wijkwethouderschap: Centrum

Ambtsgebonden nevenfuncties (QQ) onbezoldigd

  • Lid van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

  • Lid van het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

  • Voorzitter van de Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)

  • Lid van het V10-overleg Politie Noord-Holland

  • Voorzitter driehoeksoverleg Basisteam Politie Purmerend

  • lid algemeen bestuur ISW

  • lid van het Georganiseerd Overleg (GO) ambtelijke organisatie, wijst zelf een plaatsvervanger aan

  • Voorzitter bestuur Waterlands Archief

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen