Briefadres

Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt. De gemeente schrijft u in op dit adres in de Basisregistratie personen (BRP). Zo bent u bereikbaar voor officiële instanties.

(0299) 452 452

Wat u moet weten

U mag op één briefadres in Nederland ingeschreven staan.

Voorwaarden

  • u heeft geen vast woonadres
  • u verblijft in een tehuis of inrichting en wilt of kunt zich hier niet inschrijven
  • u vaart aan boord van een schip dat zijn thuishaven heeft in Nederland en de reis duurt niet langer dan twee jaar
  • het adres dat u opgeeft is een woonhuis (het mag geen bedrijf of postbusnummer zijn)

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
  • een verklaring/toestemming briefadres van de hoofdbewoner dat u via hem of haar bereikbaar bent