Bouwtoezicht

Gemeentelijke bouwinspecteurs komen regelmatig uw bouwwerk controleren. Doet u iets niet volgens afspraak, de regels of de verleende omgevingsvergunning, dan kunnen zij ingrijpen, vooral als dat nodig is voor de veiligheid of gezondheid. U loopt dan het risico dat de bouwwerkzaamheden worden stilgelegd, een verbod tot in gebruik nemen of een dwangsom wordt opgelegd, of dat u het bouwwerk moet aanpassen of afbreken. Dat kan vervelende financiële gevolgen hebben.

Bij de controle worden de Woningwet, de Bouwverordening 1992 en het Bouwbesluit in acht genomen.