Bouwlawaai ontheffing

Beperkt digitaal afspraak maken mogelijk

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.


Wat mag (niet)?

Hei-, bouw-, en sloopwerkzaamheden die een geluidsniveau veroorzaken van meer dan 60 dB(A) op de gevel van een dichtsbijzijnde woning of gebruiksfunctie moeten worden uitgevoerd op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) tussen 07:00 uur en 19:00 uur.

Werken buiten de reguliere werktijden (maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur) is niet toegestaan. Dit geldt ook voor werkzaamheden die minder dan 60 dB(A) op de gevel van een dichtstbijzijnde woning en/of gebruiksfunctie veroorzaken.

Geluidsnormen

Bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen geluidshinder geven voor omwonenden. Om deze hinder zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken gelden er geluidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de "Beleidsregel geluidsbelasting en optredende trillingen door hei-, bouw- en sloopwerkzaamheden 2014".

Voorwaarden

De ontheffing moet u uiterlijk vier weken vóór uitvoering van de bouw- of sloopwerkzaamheden indienen.

U moet in de aanvraag motiveren waarom u in aanmerking komt voor een ontheffing. De ontheffing  kan worden verleend voor:

  • de maximale dagwaarde óf
  • werken buiten de reguliere werktijden

Kosten

De legeskosten voor de ontheffing zijn € 217,80.