Boeterapport Drank- en Horecawet

Naam verwerking: 
Boeterapport Drank- en Horecawet
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Toezicht en Handhaving / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Informatie ten bate van handhaven Drank- en Horecawet
Betrokkenen: 
eigenaar/beheerder van de horecazaak, bezoekers/getuigen
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, BSN, strafbare feit
Ontvangers: 
burgemeester, juridische afdeling van team VBA, eigenaar van het horecabedrijf
Bewaartermijn: 
2 jaar na opleggen boete
Verwerker: 
nee