Bodem/grond

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat u moet weten

Grond afgraven en verplaatsen

U kunt (als burger, bedrijf of instelling) zelf grond afgraven en afvoeren naar een erkend inzamelpunt. Het is niet toegestaan grond in de openbare ruimte te storten. Voor het gebruiken van grond en de regels die hiervoor gelden kunt u contact opnemen met de gemeente.

Grondverzet

Voor toepassing van grond met een hoeveelheid  vanaf 50 m3 is een melding verplicht. Dit gaat digitaal via Meldpunt bodemkwaliteit.nl.

Bodemkwaliteitskaart

Het verplaatsen en/of toepassen van de grond moet conform de bodemkwaliteitskaart plaatsvinden. Voordat grond wordt verplaatst moet de kwaliteit bekend zijn van zowel nieuwe grond als van de ontvangende bodem. De bodemfunctiekaart en de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Purmerend geven aan of grond met of zonder kwaliteitsonderzoek mag worden verplaatst. De strengste norm is leidend. Bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten zijn niet geldig.