Bodemenergiesysteem melden

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Inwoners

  • Een melding gesloten bodemenergiesysteem voor een bestaande woning moet u ten minste 4 weken voor de aanleg indienen via www.omgevingsloket.nl, formulier  Melding Besluit lozen buiten inrichtingen.
  • Een melding gesloten bodemenergiesysteem voor een nieuwbouwwoning combineert u met de aanvraag omgevingsvergunning bouwen, die u via www.omgevingsloket.nl indient.

Ondernemers

  • Een melding gesloten bodemenergiesysteem voor een bestaand bedrijfspand moet u ten minste 4 weken voor de aanleg indienen als melding Activiteitenbesluit via de Activiteitenbesluit Internet Module.
  • Een melding gesloten bodemenergiesysteem voor een nieuwbouw bedrijfspand combineert u met de aanvraag omgevingsvergunning bouwen, die u via www.omgevingsloket.nl indient.

Let op!

  • De aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem mag uitsluitend plaatsvinden door een gecertificeerd bedrijf.
  • Voor open bodemenergiesystemen (Warmte-koudeopslag ofwel WKO systemen), waarbij grondwater wordt onttrokken en teruggebracht in de bodem, heeft u een Watervergunning nodig. Geadviseerd wordt om deze Watervergunning ten minste 3 maanden eerder aan te vragen dan de omgevingsvergunning voor het bouwen. De watervergunning moet worden aangevraagd via www.omgevingsloket.nl.