Bijdrage peuteropvang

Peuters mogen vanaf 2 jaar naar de Purmerendse peuteropvang tot hij of zij naar de basisschool gaat. In Purmerend hebben we 17 locaties waar uw peuter naar de peuteropvang kan. Misschien heeft u al een keuze gemaakt voor een locatie en anders kunt u terecht bij uw jeugdverpleegkundige van het CJG.

Van ouders wordt een bijdrage gevraagd op basis van het gezinsinkomen. Als u (beide) werkt of studeert, dan heeft u waarschijnlijk recht op kinderopvangtoeslag en anders komt de gemeente u tegemoet in de kosten via gemeentetoeslag.

Wilt u weten wat u ongeveer per uur moet betalen? Vul dan onderstaande gegevens in.

LET OP: het gaat om een indicatie. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een juiste berekening kunt u terecht bij uw peuteropvang.

Bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente Purmerend 2019

Op de site van de Belastingdienst kunt u eenvoudig bekijken of u recht heeft op kinderopvangtoeslag:  Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

STAP 1: Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of voor gemeentetoeslag?

STAP 2: Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik? 

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U betaalt in 2019 in Purmerend een bruto-ouderbijdrage per uur van € 8,12 aan de peuteropvang en via de Belastingdienst krijgt u een deel van deze kosten terug via de kinderopvangtoeslag. Hoeveel? Dat is afhankelijk van uw inkomen. Voor een proefberekening verwijzen we u graag naar de Belastingdienst:  hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik?

STAP 2: Wat betaal ik per uur?

U komt in aanmerking voor gemeentetoeslag. Hiervoor moet u een formulier ‘Geen recht op kinderopvangtoeslag’ ondertekenen en u levert een inkomensverklaring in van u en eventueel uw partner. Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?  Op basis van uw (gezamenlijke) bruto-jaarinkomen betaalt u een ouderbijdrage per uur. Wilt u weten wat uw bijdrage is? Vul dan het inkomen in zoals vermeld op de inkomensverklaring. Het inkomen vindt u ook op uw aanslag inkomstenbelasting.

Proefberekening
Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
Lager dan 24.978* gratis gratis

* dit bedrag is gebaseerd op een bruto-gezinsinkomen: het is 120% van het sociaal-minimum.

Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
24.979 - 31.214 € 0,42 € 0,36

 

Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
31.215 – 42.953 € 0,90 € 0,45

 

Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
42.954 - 58.423 € 1,41 € 0,46

 

Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
58.424 - 83.979 € 2,45 € 0,68

 

Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
83.980 - 116.371 € 4,16 € 1,07

 

Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
116.372 en hoger € 5,60 € 1,99