Bijdrage peuteropvang

Alle peuters van Purmerend mogen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang tot hij of zij naar de basisschool gaat. In Purmerend hebben we 17 locaties waar uw peuter naar de peuteropvang kan. Misschien heeft u al een keuze gemaakt voor een locatie en anders kunt u terecht bij uw jeugdverpleegkundige van het CJG.

Van ouders wordt een bijdrage gevraagd op basis van het gezinsinkomen. Als u (beide) werkt of studeert, dan heeft u waarschijnlijk recht op kinderopvangtoeslag en anders komt de gemeente u tegemoet in de kosten via gemeentetoeslag.

Wilt u weten wat u ongeveer per uur moet betalen? Vul dan onderstaande gegevens in.

LET OP: het gaat om een indicatie. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een juiste berekening kunt u terecht bij uw peuteropvang.

Bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente Purmerend 2019

Op de site van de Belastingdienst kunt u eenvoudig bekijken of u recht heeft op kinderopvangtoeslag:  Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

STAP 1: Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of voor gemeentetoeslag?

STAP 2: Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik? 

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U betaalt in 2019 in Purmerend een bruto-ouderbijdrage per uur van € 8,12 aan de peuteropvang en via de Belastingdienst krijgt u een deel van deze kosten terug via de kinderopvangtoeslag. Hoeveel? Dat is afhankelijk van uw inkomen. Voor een proefberekening verwijzen we u graag naar de Belastingdienst:  hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik?

STAP 2: Wat betaal ik per uur?

U komt in aanmerking voor gemeentetoeslag. Hiervoor moet u een formulier ‘Geen recht op kinderopvangtoeslag’ ondertekenen en u levert een inkomensverklaring in van u en eventueel uw partner. Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?  Op basis van uw (gezamenlijke) bruto-jaarinkomen betaalt u een ouderbijdrage per uur. Wilt u weten wat uw bijdrage is? Vul dan het inkomen in zoals vermeld op de inkomensverklaring. Het inkomen vindt u ook op uw aanslag inkomstenbelasting.

Proefberekening
Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
Lager dan 24.167* gratis gratis

* dit bedrag is gebaseerd op een bruto-gezinsinkomen: het is 120% van het sociaal-minimum.

Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
24.168 - 29.879 € 0,50 € 0,44

 

Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
29.880 – 41.116 € 0,96 € 0,53

 

Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
41.117 - 55.924 € 1,44 € 0,54

 

Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
55.925 - 80.387 € 2,42 € 0,75

 

Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
80.388 - 111.393 € 4,04 € 1,11

 

Inkomen Ouderbijdrage per uur  
  1e kind 2e kind
111.394 en hoger € 5,41 € 1,99