BiBoB toetsing

Naam verwerking: 
BiBoB toetsing
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Juridische en Veiligheidszaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
toets naar aanleiding van vergunningaanvraag/ grondtransactie, Beoordelen of de vergunning niet gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.
Betrokkenen: 
aanvrager, netwerk van aanvrager, politie
Persoonsgegevens: 
NAW, BSN, telefoonnummer, financiele gegevens
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
team veiligheid, betrokken afdeling, politie, landelijk bureau BIBOB
Bewaartermijn: 
tot direct na toetsing
Verwerker: 
nee