BHV

Naam verwerking: 
BHV
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Facilitair / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Het aannemen en opleiden van BHV'ers, het bijhouden van de BHV administratie, inclusief eventuele calamiteiten
Betrokkenen: 
BHV'ers
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
ACM opleidingsinstituut, team P&O, arbo-coordinator
Bewaartermijn: 
Gegevens van de BHV'er: tot 1 jaar na einde BHV-schap. Calamiteitenformulier, na afsluiting: 1 jaar. Calamiteiten-overzicht: 1 jaar, dan anonimiseren.
Verwerker: 
nee