Bezwaarschriften gemeentelijke belastingen

Naam verwerking: 
Bezwaarschriften gemeentelijke belastingen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Heffingsambtenaar
Team: 
Belastingen / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting
Doel: 
Afhandeling binnengekomen bezwaarschriften gemeentelijke belastingen
Betrokkenen: 
belastingplichtige, gemachtigde
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
Gouw
Bewaartermijn: 
Na definitieve afhandeling (inclusief (hoger) beroep) wordt file gearchiveerd.
Verwerker: 
Gouw