Bezwaarprocedure

Naam verwerking: 
Bezwaarprocedure
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Juridische en Veiligheidszaken / Bedrijfsvoering
Doel: 
verzamelen persoonsgegevens om bezwaar, beroep, hoger beroep, voorlopige voorzieningen en ingebrekestellingen te kunnen behandelen.
Betrokkenen: 
bezwaarmakers, belanghebbende, derden belanghebbende
Persoonsgegevens: 
NAW, BSN, contactgegevens, financiele gegevens
Ontvangers: 
belanghebbende, derden belanghebbende, adviescommissie voor bezwaarschriften, gerechtelijke instanties
Bewaartermijn: 
tot direct na sluiting zaak
Verwerker: 
onbekend