Bezwaar maken tegen parkeerbelasting/-boetes

Bezwaar maken tegen een parkeerbelasting, zoals parkeerboetes kan digitaal of per brief.

Digitaal bezwaar maken met DigiD

Per brief bezwaar maken

Stuur de brief naar:

Gemeente Purmerend, Team Belastingen, Postbus 15, 1440 AA  Purmerend

In uw bezwaar moet het volgende staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres
  • een aanslagnummer
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • de datum en uw handtekening