Bezwaar / beroep besluiten

Wat u moet weten

Bij het bekend maken van een besluit staat vermeld of een bezwaar kan worden ingediend, en bij wie.

De gemeente maakt het besluit bekend in een brief aan betrokkene, en/of door een publicatie in het Purmerends Nieuwsblad. Het Purmerends Nieuwsblad is een gratis nieuwsblad voor Purmerend, dat iedere week op donderdag huis aan huis wordt verspreid.

Wettelijke procedure

De procedure voor het indienen en het behandelen van een bezwaar is wettelijk geregeld. Dit houdt in dat een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten.

Als uw bezwaarschrift niet voldoet aan één van die vereisten, kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar inhoudelijk niet wordt behandeld.

Voorwaarden

  • Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.
  • Op het bezwaarschrift moet u de datum, de handtekening (in geval van digitale indiening wordt hieronder uw DigiD verstaan), uw naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres vermelden.
  • In uw bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom.

Als uw bezwaarschrift niet aan één van de vereisten voldoet, wordt u ( als dit tenminste mogelijk is) nog wel in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen.

Per post, voorbeelden

Maak met het voorbeeld een bezwaarbrief die geschikt is voor uw situatie:

Voorbeeld bezwaarschrift

Wilt u iemand anders machtigen om een bezwaarschrift in te dienen?

Voorbeeld machtiging

U kunt uw bezwaarschrift adresseren aan:

Gemeente Purmerend
T.a.v. Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Het is altijd verstandig om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen, maar dit is niet verplicht. Stuur een kopie mee van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.