Vele meningen over een bezuinigingsopgave

De opkomst was bescheiden, in totaal ruim vijftig mensen. Maar daardoor was er voor raadsleden, bewoners en ambtenaren genoeg ruimte voor discussie en een dialoog over de bezuinigingen. Bewoners willen zelf bijdragen aan een schoon en heel Purmerend en meegaan in de digitalisering van onze dienstverlening, mits de gemeente voldoende ondersteuning biedt. Hulp bieden bij het digitaal aanvragen van diensten bij de gemeente, meedenken en opstarten van bewonersparticipatie, betekent voor bewoners ook dat de gemeente eerst zelf de eigen zaken op orde heeft. De gemeente moet een helpende hand aanreiken. Reuring wel jaarlijks, maar dan met minder subsidie. Zo maar een greep uit de vele meningen over de voorliggende bezuinigingsvoorstellen.

Twee discussieavonden 'Op zoek naar zes miljoen'

Woensdag 17 april was de eerste van twee discussieavonden over de bezuinigingsvoorstellen uit de Kadernota en de besparingsideeën van bewoners. De bewoners konden kiezen uit de thema's dienstverlening, leefomgeving en evenementen. Gespreksonderwerpen waren onder andere: een digitaal loket, meer zelf doen, een gemeentecamping, Reuring, handhaving. Na de opening door burgemeester Don Bijl verdeelde iedereen zich over de gesprekstafels en ontstonden levendige gesprekken van raadsleden en ambtenaren met de bewoners. Na een korte pauze toonde Arron Bell, voorzitter van de Rekenkamercommissie, zich tijdens het Lagerhuisdebat een energieke debatleider die bewoners uitdaagde zich uit te spreken als voor- of tegenstander van bezuinigingsvoorstellen en uit te leggen waarom.

‘Geen vervuiling van de stad’

Maandagavond 22 april volgde een tweede avond over hetzelfde onderwerp. Raadsleden gingen ook dit keer het gesprek aan met bewoners over lastige onderwerpen en de bijbehorende dilemma’s. Er moeten nu eenmaal besluiten worden genomen die leiden tot zes miljoen aan bezuinigingen. Tijdens het debat in de raadzaal daagde Arron Bell bewoners uit met de stellingen: ‘meer OZB betalen’, ‘digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven’, ‘chemische onkruidbestrijding’, ‘bezuinigen op openbare verlichting’, ‘Purmerend minder schoon en heel’. Bij twee stellingen was er een duidelijke meerderheid: bewoners zijn tegen chemische onkruidbestrijding en willen geen vervuiling van de stad. Dan wilden sommigen nog liever een verhoging van de OZB of zelf aan de slag met schoffel en hark.
Als afsluiting konden bewoners in de hal bij een ‘Stemtafel’ met behulp van rode of groene munten hun stem uitbrengen over een aantal bezuinigingsvoorstellen. Zoals Don Bijl het noemde: ‘kiezen waarop je wél wilt bezuinigen’.

Vervolg

Op 6 mei is er een spreekrechtcommissie waar bewoners en instellingen kunnen inspreken over alle onderwerpen die in de Kadernota staan. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Insprekers moeten zich vooraf aanmelden via griffie@purmerend.nl of (0299) 452 713.
De gemeenteraad neemt op 12 juni een besluit over de bezuinigingsvoorstellen (de Kadernota) en bepaalt daarmee de richting om te komen tot een sluitende gemeentebegroting.

Wat ging vooraf

Eerder riep de gemeente u op om mee te denken over bezuinigingsideeën. Bekijk hier de reacties.
Ook zijn begin maart aan het internetpanel open vragen gesteld over eventuele bezuinigingen. De meest genoemde antwoorden vormen een 'top tien', zie de bijlage onderaan de pagina. 

Het college van B en W overhandigde 28 maart 2013 de Kadernota aan de gemeenteraad. Lees ook het persbericht over de Kadernota 2014-2017: Grote bezuinigingsopgave Purmerend