Bewoners Wheermolen-Oost herkennen zich in ontwikkelplan

Publicatiedatum: 
6 nov 2019
Wijkbewoners van Wheermolen-Oost kunnen zich vinden in de inhoud van het plan dat gemeente en Intermaris hebben voor de wijk. Dit globaal ontwikkelplan gaat over de ontwikkeling van Wheermolen-Oost de komende jaren. De gemeente Purmerend en Intermaris werken samen in de wijk, waarbij niet alleen de sociale huurwoningen, maar ook de openbare ruimte wordt aangepakt.

In juni vond de actieweek Wij Wheermolen plaats. In die week gaven 390 wijkbewoners hun mening over de wijk. Hiervoor was een vragenlijst opgesteld die bewoners konden invullen op de website www.wijwheermolen.nl. Tijdens de actieweek waren medewerkers van de gemeente en Intermaris te vinden op verschillende plekken in de wijk. Zo konden bewoners direct hun ideeën delen, bijvoorbeeld na het boodschappen doen of bij een bezoek aan de markt. Directeur-bestuurder Cees Tip en wethouder Thijs Kroese deden de aftrap. ‘Mooi om  met de bewoners in gesprek te zijn. Zij wonen immers in de wijk en weten als geen ander wat er speelt’, aldus Cees Tip.

Gezellig, gezond, gemengd

Het ontwikkelplan richt zich op de 3 pijlers gezellig, gezond en gemengd. In de vragenlijst konden bewoners aangeven hoe het volgens hen in de wijk gesteld is als het om die zaken gaat. De bewoners geven de wijk gemiddeld een 7 en zijn vooral tevreden over de aanwezigheid van groen in de buurt, de ligging en de woonomgeving. Zaken die volgens bewoners verbeterd moeten worden zijn het winkelcentrum, onderhoud aan wegen, groen en afval.

Kansen

De bedoeling van de actieweek was om bij bewoners te toetsen of de inhoud van het ontwikkelplan klopt. Dat is geslaagd, aldus wethouder Thijs Kroese: ‘Het is goed om te zien dat de wijkbewoners dezelfde kansen zien als wij, want de vernieuwing van de wijk willen we samen met hen vormgeven. We zien wat er de afgelopen jaren bij de overburen in Wheermolen-West is gebeurd en hoe de wijk daarvan is opgeknapt. Nu is het zaak dat we deze bewoners bij het vervolg betrokken houden.’

Globaal ontwikkelplan

De volgende stap is dat het globaal ontwikkelplan wordt besproken door de gemeenteraad en door Intermaris. Vervolgens komen er deelplannen voor de verschillende onderdelen in de wijk. Het hele rapport is te zien op www.purmerend.nl/wheermolenoost of www.intermaris.nl/wheermolenoost.

Bekijk hieronder een video met de resultaten van het onderzoek.